Cho bốn thiết bị sau : pin quang điện, pin nhiệt điện, tế bào quang điện và máy phân tích quang phổ. Thiết bị nào có ngu?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho bốn thiết bị sau : pin quang điện, pin nhiệt điện, tế bào quang điện và máy phân tích quang phổ. Thiết bị nào có ngu?

ID [0]

Cho bốn thiết bị sau : pin quang điện, pin nhiệt điện, tế bào quang điện và máy phân tích quang phổ. Thiết bị nào có nguyên tắc hoạt động dựa vào hiện tượng quang điện trong ?

A. pin nhiệt điện.
B. tế bào quang điện.
C. pin quang điện.
D. máy phân tích quang phổ.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 5a.png
Bình luận