Cho các chất CH3COOH, HCOOCH3 lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH, Na, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng.?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất CH3COOH, HCOOCH3 lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH, Na, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng.?

ID [664783]

Cho các chất CH3COOH, HCOOCH3 lần lượt tác dụng với: dung dịch NaOH, Na, dung dịch NaHCO3, dung dịch AgNO3/NH3 đun nóng. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là

A.  5
B.
C. 3
D.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
vominhtama1qbqb Sao lại 6 nhỉ
11 Tháng 6 lúc 13:6