Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng?

ID 455069.

Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
edogan

Lê Văn Đại

Các chất tham gia thủy phân là tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, saccarozơ.
\(\Rightarrow\)Đáp án A
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

Các chất tham gia thủy phân là tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, saccarozơ.
\(\Rightarrow\)Đáp án A
nguyenquangmanh94: Các chất tham gia phản ứng thủy phân là Tinh bột, tơ nilon-6, Protein, Etyl axetat, saccarozo.
Đáp án A 5
umbrella trừ cái 1,3,7 nhỉ? . 17/6/2011
17 Tháng 6 lúc 22:10
quangbinhvodoi ko trừ cái 1 6 7 . 17/6/2011
17 Tháng 6 lúc 22:20
umbrella tơ nilon cũng thủy phân à? dòng nào trong sgk ấy? . 17/6/2011
17 Tháng 6 lúc 22:47
thao_a1 trừ cái glucozo, ala, sac . 18/6/2011
18 Tháng 6 lúc 0:10
tinker_bell me kiep lam 49 cau hien co 47 cau nay mjnh chon A MS LAI BAO MJNH CHON D ma de lan nao cung co zan de . 18/6/2011
18 Tháng 6 lúc 7:31
pro kid sac có thủy phân cho glu and fru . 18/6/2011
18 Tháng 6 lúc 7:40
namvippro94 sang oi post tiep di ban coi o dau zya chi minh hoc zoi . 12/5/2013 . 12/5/2013
12 Tháng 5 lúc 4:41
truongtatvudtm Alanin td s NAOH coi là thủy phân không ậy . 25/4/2014
25 Tháng 4 lúc 23:20
truongtatvudtm ĐOM. alanin giống mấy cái glu. fruc có thủy phân đâu nhỉ. nhầm nghiêm trọng . 25/4/2014
25 Tháng 4 lúc 23:32
tn16160 saxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 25/4/2014
25 Tháng 4 lúc 23:39
buocchanvva2 .................... . 26/4/2014
26 Tháng 4 lúc 1:8
nguyenhuule95 dc 0.2 . 27/4/2014
27 Tháng 4 lúc 0:41
vanphumanh sặc thế nào mà đếm fruc . 28/4/2014
28 Tháng 4 lúc 16:52
nttp96 trời mát ơi mũi ko thấy protein là sao . 3/5/2014
3 Tháng 5 lúc 9:23
pandevuong02 móa..toàn sai lý thuyết -_- . 5/5/2014
5 Tháng 5 lúc 20:55
huulocbmt thế đếu mà đếm cả glu @@ . 30/6/2014
30 Tháng 6 lúc 23:13
umbrella trừ cái 1,3,7 nhỉ? . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:10
quangbinhvodoi ko trừ cái 1 6 7 . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:20
umbrella tơ nilon cũng thủy phân à? dòng nào trong sgk ấy? . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:47
thao_a1 trừ cái glucozo, ala, sac . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 0:10
tinker_bell me kiep lam 49 cau hien co 47 cau nay mjnh chon A MS LAI BAO MJNH CHON D ma de lan nao cung co zan de . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 7:31
pro kid sac có thủy phân cho glu and fru . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 7:40
namvippro94 sang oi post tiep di ban coi o dau zya chi minh hoc zoi . 12/5/2013 . 12/5/2013
13 Tháng 5 lúc 4:41
truongtatvudtm Alanin td s NAOH coi là thủy phân không ậy . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:20
truongtatvudtm ĐOM. alanin giống mấy cái glu. fruc có thủy phân đâu nhỉ. nhầm nghiêm trọng . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:32
tn16160 saxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:39
buocchanvva2 .................... . 26/4/2014
27 Tháng 4 lúc 1:8
nguyenhuule95 dc 0.2 . 27/4/2014
28 Tháng 4 lúc 0:41
vanphumanh sặc thế nào mà đếm fruc . 28/4/2014
29 Tháng 4 lúc 16:52
nttp96 trời mát ơi mũi ko thấy protein là sao . 3/5/2014
4 Tháng 5 lúc 9:23
pandevuong02 móa..toàn sai lý thuyết -_- . 5/5/2014
6 Tháng 5 lúc 20:55
huulocbmt thế đếu mà đếm cả glu @@ . 30/6/2014
1 Tháng 7 lúc 23:13
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: