Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng?

ID [455069]

Cho các chất: glucozơ, tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, alanin, fructozơ, saccarozơ. Số chất tham gia phản ứng thuỷ phân là:

A. 5
B. 4
C. 3
D. 6
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Các chất tham gia thủy phân là tinh bột, tơ nilon-6, protein, etylaxetat, saccarozơ.
\(\Rightarrow\)Đáp án A
Bình luận
umbrella trừ cái 1,3,7 nhỉ? . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:10
quangbinhvodoi ko trừ cái 1 6 7 . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:20
umbrella tơ nilon cũng thủy phân à? dòng nào trong sgk ấy? . 17/6/2011
18 Tháng 6 lúc 22:47
thao_a1 trừ cái glucozo, ala, sac . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 0:10
tinker_bell me kiep lam 49 cau hien co 47 cau nay mjnh chon A MS LAI BAO MJNH CHON D ma de lan nao cung co zan de . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 7:31
pro kid sac có thủy phân cho glu and fru . 18/6/2011
19 Tháng 6 lúc 7:40
namvippro94 sang oi post tiep di ban coi o dau zya chi minh hoc zoi . 12/5/2013 . 12/5/2013
13 Tháng 5 lúc 4:41
truongtatvudtm Alanin td s NAOH coi là thủy phân không ậy . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:20
truongtatvudtm ĐOM. alanin giống mấy cái glu. fruc có thủy phân đâu nhỉ. nhầm nghiêm trọng . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:32
tn16160 saxxxxxxxxxxxxxxxxxxx . 25/4/2014
26 Tháng 4 lúc 23:39
buocchanvva2 .................... . 26/4/2014
27 Tháng 4 lúc 1:8
nguyenhuule95 dc 0.2 . 27/4/2014
28 Tháng 4 lúc 0:41
vanphumanh sặc thế nào mà đếm fruc . 28/4/2014
29 Tháng 4 lúc 16:52
nttp96 trời mát ơi mũi ko thấy protein là sao . 3/5/2014
4 Tháng 5 lúc 9:23
pandevuong02 móa..toàn sai lý thuyết -_- . 5/5/2014
6 Tháng 5 lúc 20:55
huulocbmt thế đếu mà đếm cả glu @@ . 30/6/2014
1 Tháng 7 lúc 23:13