Cho các chất rắn sau : Al2O3, ZnO ; Cr2O3 ; SiO2. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là.
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất rắn sau : Al2O3, ZnO ; Cr2O3 ; SiO2. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là.

ID [660930]

Cho các chất rắn sau : Al2O3, ZnO ; Cr2O3 ; SiO2. Số chất tác dụng với dung dịch NaOH loãng là.

A. 3
B. 4
C. 2
D. 1

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Nam Yên Thành - Nghệ An - Lần 2 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Các chất thỏa mãn là Al2O3 và ZnO ⇒ chọn C.

Bình luận
huyenchi162 câu này những chất nào vậy ạ?
Trả lời 4 Tháng 6 lúc 23:7
minhngoc0711 2 chất đầu
4 Tháng 6 lúc 23:8 Cảm ơn
sasukeduy113 AL2O3, ZnO nha e xD
4 Tháng 6 lúc 23:9 Cảm ơn