Cho các chất sau: alanin, fructozơ, metylfomat, glixerol, saccarozơ, glucozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: alanin, fructozơ, metylfomat, glixerol, saccarozơ, glucozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:

ID [0]

Cho các chất sau: alanin, fructozơ, metylfomat, glixerol, saccarozơ, glucozơ. Số chất tham gia phản ứng tráng bạc là:

A.5
B.3
C.2
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
tranngoctuan5247 - nhưng mà fruc đề đã cho t/d với NH3 để chuyển thành glu đâu tráng bạc đc ạ? . 14/6/2017

Trả lời

diepnhatlai như nhau mà bạn giống như khi nói Al t/d với dd NaOH cũng đâu phải Al t/d với NaOH đâu 14/6/2017
tranngoctuan5247 - Glu, metyl fomat rồi chất nào nữa ạ? . 14/6/2017

Trả lời

huyenlinhha fruc nha
phantomlady99 - mk có 4 chất là glu, fruc, sac và metylfomat . 13/6/2017

Trả lời

ngocminh198 sac ko tráng bạc nha 13/6/2017