Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?

ID [311563]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A.2.
B.3.
C.4.
D.5.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án B
Bình luận
chuvandanh99 - môi trường kiềm là NaOH hay Cu(OH)2 ạ

Trả lời

muasaobang25 là NaOH nhé
catkat - 1,2 va 5 vi saccalozo co nhieu nhom oh nhung la nhom chuc cua ancol nen khong tacdung voinaoh chi tham gia tuy phan va tac dung voi cu(oh)2

Trả lời

kingback - 3 cái đầu

Trả lời

chuvandanh99 - D chứ nhỉ

Trả lời

trang78783698 3 thôi
chuvandanh99 12 3 5 chí