Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi ?

ID [628390]

Cho các chất sau: etyl axetat, tripanmitin, saccarozơ, etylamin, Gly-Ala. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường kiềm là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
chuvandanh99 D chứ nhỉ
8 Tháng 4 lúc 16:48
trang78783698 3 thôi
8 Tháng 4 lúc 19:35 Cảm ơn
chuvandanh99 12 3 5 chí
11 Tháng 4 lúc 15:25 Cảm ơn
kingback 3 cái đầu
29 Tháng 5 lúc 23:7
Catkat 1,2 va 5 vi saccalozo co nhieu nhom oh nhung la nhom chuc cua ancol nen khong tacdung voinaoh chi tham gia tuy phan va tac dung voi cu(oh)2
1 Tháng 6 lúc 9:33
chuvandanh99 môi trường kiềm là NaOH hay Cu(OH)2 ạ
6 Tháng 6 lúc 12:23
muasaobang25 là NaOH nhé
6 Tháng 6 lúc 12:32 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ