Cho các chất sau: etyl axetat, tristearin, alanin, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, anilin. Số chất tham gia phả?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: etyl axetat, tristearin, alanin, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, anilin. Số chất tham gia phả?

ID [0]

Cho các chất sau: etyl axetat, tristearin, alanin, tinh bột, xenlulozơ, saccarozơ, glucozơ, anilin. Số chất tham gia phản ứng thủy phân là:

A.6.
B.4.
C.7.
D.5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
minhdoe123 - Em nghĩ alanin có nhóm cooh nên có thể tgia phản ứng thủy phân khi pứ với NaOH chứ ạ

Trả lời

dchy89 - câu này làm thế nào nhỉ :(

Trả lời

nguyentaluat 12456 ứ bost
dchy89 : ) thanks nhé : (
moonmoon2017 - sao alanin không được vậy ạ . 11/6/2017

Trả lời

tiendathanam aa thì thủy phân thế nào được
moonmoon2017 uhm mình nhầm tẹo 11/6/2017
holdonthuong - peptit tạo bởi 1 loại amino axit vẫn thủy phân đc chứ ạ . 11/6/2017

Trả lời

tungdeptrai1999 theo số thự tự nhé: 1,2,4,5,6 11/6/2017
holdonthuong mình nhầm.ala mà cứ tưởng pep. 11/6/2017
minhlac1999 - A chu, -glu vs anilin thoi ma . 10/6/2017

Trả lời

hungcho alanin nữa 10/6/2017
kevodanhvip3 một mình ala có thủy phân dk đâu nó phai thế nay ms dk Gly-ala 10/6/2017