Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO?

ID [311814]

Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư (biết sản phẩm khử của N+5 là NO). Số trường hợp có phản ứng oxi hóa - khử là

A.5.
B.6.
C.4.
D.7.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BGiải: Số chất phản ứng với HNO3 cho phản ứng oxi hóa khử gồm:

Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe(NO3)2 ⇒ Chọn B

Bình luận
h19003258 - Sai một câu đau quá . Chỉ cần tìm chất ko phải là là fe3+ là ngon rùi

Trả lời