Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO?

ID [654017]

Cho các chất sau: Fe, FeO, Fe2O3, Fe3O4, Fe(OH)2, Fe(OH)3, FeCO3, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 lần lượt tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư (biết sản phẩm khử của N+5 là NO). Số phản ứng phản ứng oxi hóa - khử là

A. 5.
B. 6.
C. 4.
D. 7.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: Số chất phản ứng với HNO3 cho phản ứng oxi hóa khử gồm:

Fe, FeO, Fe3O4, Fe(OH)2, FeCO3 và Fe(NO3)2 ⇒ Chọn B

Bình luận
h19003258 Sai một câu đau quá . Chỉ cần tìm chất ko phải là là fe3+ là ngon rùi
10 Tháng 6 lúc 14:30