Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni,?

ID [21228]

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) là

A.2.
B.3.
C.4.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A HD: trong dãy các este, chỉ có 2 este còn nối đôi C=C

||→ có khả năng phản ứng cộng H2 (Ni, to) gồm:

• triolein: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.

• vinyl axetat: CH3COOCH=CH2.

các chất còn lại đều là chất béo no, este no nên không thỏa mãn.

Theo đó, đáp án đúng cần chọn là A. ♥.

Bình luận
pim2k - este td với H2, còn tham gia phản ứng cộng H2 là khác à

Trả lời

pim2k à nhầm có nối đôi ms td
phuongnam2701 - viết pt vinyl axetat +h2 cho em với ạ

Trả lời

phuongnam2701 thôi v