Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni,?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni,?

ID [600987]

Cho các chất sau: triolein, tristearin, tripanmitin, vinyl axetat, metyl axetat. Số chất tham gia phản ứng cộng H2 (Ni, to) là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 1.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A HD: trong dãy các este, chỉ có 2 este còn nối đôi C=C

||→ có khả năng phản ứng cộng H2 (Ni, to) gồm:

• triolein: (CH3[CH2]7CH=CH[CH2]7COO)3C3H5.

• vinyl axetat: CH3COOCH=CH2.

các chất còn lại đều là chất béo no, este no nên không thỏa mãn.

Theo đó, đáp án đúng cần chọn là A. ♥.

Bình luận
phuongnam2701 viết pt vinyl axetat +h2 cho em với ạ
Trả lời 24 Tháng 4 lúc 17:34
phuongnam2701 thôi v
24 Tháng 4 lúc 17:43 Cảm ơn
pim2k este td với H2, còn tham gia phản ứng cộng H2 là khác à
Trả lời 8 Tháng 6 lúc 23:46
pim2k à nhầm có nối đôi ms td
8 Tháng 6 lúc 23:48 Cảm ơn