Cho các dãy chuyển hóa : GlyxinA X và GlyxinBY. Các chất X, Y lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các dãy chuyển hóa : GlyxinA X và GlyxinBY. Các chất X, Y lần lượt là

ID [511802]

Cho các dãy chuyển hóa : GlyxinScreenshot_8.pngAScreenshot_10.png  X và Glyxin Screenshot_10.pngScreenshot_8.pngY.
Các chất X, Y lần lượt là

A. ClH3NCH2COOH và ClH3NCH2COONa
B. ClH3NCH2COONa và H2NCH2COONa
C. đều là ClH3NCH2COONa
D. ClH3NCH2COOH và H2NCH2COONa
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B Giải: – H2NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa (A) + H2O.

– H2NCH2COONa + HCl → ClH3NCH2 COOH (X) + NaCl.

– H2NCH2COOH + HCl → ClH3NCH2COOH (B).

– ClH3NCH2COOH + NaOH → H2NCH2COONa (Y) + NaCl + H2O.

||⇒ chọn B.

Bình luận
ghostrider1999 D . 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:1
anhloi13kaka1 D . 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:2
hungcho D . 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:3
hhhbrothers câu này D phải ko ạ? . 4/6/2017
Trả lời 4 Tháng 6 lúc 23:3
lethom99 D đấy 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:7 Cảm ơn
kevodanhvip3 can lời . 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:7
tranghoang14299 ơ đáp án lại sai ạ ? . 4/6/2017
Trả lời 4 Tháng 6 lúc 23:13
robotech01 lại + . 4/6/2017
4 Tháng 6 lúc 23:23
nguyennhatsong dạo này moon toàn sai
4 Tháng 6 lúc 23:32
trangHM sai key . 5/6/2017
5 Tháng 6 lúc 8:38
maidung98 hầy =_= . 5/6/2017
5 Tháng 6 lúc 20:41
levantay Đờ phắc... D chứ . 5/6/2017
Trả lời 5 Tháng 6 lúc 21:36
nguyentheanh0701 sai key..D chuẩn r
5 Tháng 6 lúc 21:37 Cảm ơn
sasukeduy113 key sai
5 Tháng 6 lúc 23:45 Cảm ơn
nguyenduk vớ vẩn vãi . 6/6/2017
Trả lời 6 Tháng 6 lúc 10:35
nqtuan94 Lâu lắm mới thấy chú Thành nhỉ :v
6 Tháng 6 lúc 10:45 Cảm ơn
hvt1997 Hvt1997 key sai . 6/6/2017
6 Tháng 6 lúc 12:15
dungthieugia99 D mà hầy . 6/6/2017
6 Tháng 6 lúc 14:13
trangdeokinh02 trangdeokinh02 D mà 😐😐 . 6/6/2017
6 Tháng 6 lúc 20:35
thegoikohack team D . 9/6/2017
9 Tháng 6 lúc 11:18
tuankhoijr cái này sao mà D đcA + hcl ->>>>> X + Glyxin mà . 9/6/2017
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 18:53
molilyn hình như b hiểu nhầm đề bài rồi ^^ ý của chữ "và" đó 2 để tách 2 quá trình tạo ra X và Y đấy, chứ k phải nối giữa 2 sản phẩm đâu 9/6/2017
9 Tháng 6 lúc 18:59 Cảm ơn
enteral D...key sai òy
Trả lời 20 Tháng 12 lúc 23:54
tranduchoanghuy ukm em D ấy
21 Tháng 12 lúc 8:2 Cảm ơn