Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl không có m{ng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH. (b) Cho CO dư q?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl không có m{ng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH. (b) Cho CO dư q?

ID [52090]

Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng thu được Al và Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuCl2 và HCl có hiện tượng ăn mòn điện hóa.
(d) Kim loại có độ cứng lớn nhất là W có thể cắt được thủy tinh.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.
(f) H2S có thể tác dụng được với dung dịch FeSO4.
(g) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
Số phát biểu không đúng là:

A.5  
B.4  
C.3
D. 6 
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CGiải: Số phát biểu không đúng gồm (a) (b) và (d) ⇒ Chọn C
Bình luận
lethihoaithu01102001 - f sai phai ko a

Trả lời

anthoong22032002 f sai!!!
vominhtama1qbqb - F có vẻ sai

Trả lời

phamthituanh2811 - phản ứng f ko xảy ra chứ , tạo ra fes tan lại trong h2so4 mak ad

Trả lời