Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl không có m{ng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH. (b) Cho CO dư q?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Cho các phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl không có m{ng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH. (b) Cho CO dư q?

ID [664791]

Cho các phát biểu sau:
(a) Điện phân dung dịch NaCl không có màng ngăn thu được dung dịch chỉ có NaOH.
(b) Cho CO dư qua hỗn hợp Al2O3 và CuO đun nóng thu được Al và Cu.
(c) Nhúng thanh Zn vào dung dịch chứa CuCl2 và HCl có hiện tượng ăn mòn điện hóa.
(d) Kim loại có độ cứng lớn nhất là W có thể cắt được thủy tinh.
(e) Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch FeCl2 thu được chất rắn gồm Ag và AgCl.
(f) H2S có thể tác dụng được với dung dịch FeSO4.
(g) Nước cứng là nước chứa nhiều ion Ca2+ và Mg2+.
Số phát biểu không đúng là:

A. 5  
B. 4  
C. 3
D.  6 
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C Giải: Số phát biểu không đúng gồm (a) (b) và (d) ⇒ Chọn C
Bình luận
phamthituanh2811 phản ứng f ko xảy ra chứ , tạo ra fes tan lại trong h2so4 mak ad
9 Tháng 6 lúc 23:46
vominhtama1qbqb F có vẻ sai
11 Tháng 6 lúc 13:13