Cho các phát biểu sau: (a) Fomanđehit tan tốt trong nước. (b) Khử anđehit no, đơn chức bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng) t?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho các phát biểu sau: (a) Fomanđehit tan tốt trong nước. (b) Khử anđehit no, đơn chức bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng) t?

ID 629934.

Cho các phát biểu sau:
(a) Fomanđehit tan tốt trong nước.
(b) Khử anđehit no, đơn chức bằng H2 (xúc tác Ni, đun nóng) thu được ancol bậc hai.
(c) Phenol tan tốt trong nước lạnh.
(d) Ở điều kiện thường, etylen glicol hòa tan được Cu(OH)2.
(e) Ứng với công thức phân tử C4H8 có 3 đồng phân cấu tạo là anken.
(g) Axetilen có phản ứng tráng bạc.
Trong các phát biểu trên, số phát biểu là đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy ( Gauss Trần )

30/1/2018 lúc 17:54 Link fb: https://www.facebook.com/huy.ce.hltf

Giải: (a) Đúng.

(b) Sai vì thu được ancol bậc một.

(c) Sai vì phenol tan tốt trong nước nóng.

(d) Đúng vì có phản ứng tạo phức:

2C2H6O2 + Cu(OH)2 → (C2H5O)2Cu + 2H2O.

(e) Đúng, gồm các đồng phân: CH2=CHCH2CH3,

CH3CH=CHCH3, CH2=C(CH3)CH3.

(g) Sai, chỉ có phản ứng thế với AgNO3/NH3

(Chú ý: phản ứng tráng bạc phải sinh ra Ag↓).

HC≡CH + 2AgNO3 + 2NH3 → AgC≡CAg↓ + 2NH4NO3.

⇒ (a), (d) và (e) đúng ⇒ chọn C.

bekhokhannhi101 cho em hỏi ý e ạ,đồng phân cấu tạo có được tính cả đồng phân hình học không ạ ?
31/1/2018 lúc 11:15
minionshappy đồng phân= đpcấu tạo +đphình học
đồng phân cấu tạo không được tính cả đồng phân hình học đâu nhé!!
31/1/2018 lúc 11:28 (5) Cảm ơn
bekhokhannhi101 em cảm ơn ạ
31/1/2018 lúc 20:4
Stephenchow Fomandehit là gì vậy mod ơi
6/3/2019 lúc 22:18
ducmanh2k1pro hcho nhaq bn
6/3/2019 lúc 22:23 (3) Cảm ơn
nqtuan94 HCHO đó bạn
6/3/2019 lúc 22:23 (3) Cảm ơn
NhatMinhLuc that ' cú lừa
8/3/2019 lúc 8:59
Anaanmay35411 sao fomandehit tan tốt trong nước vậy thế ạ?
22/4/2019 lúc 5:55
ngocanh13112k HCHO tạo được liên kết hidro với nước do có nguyên tử Oxi có độ âm điện mạnh nên tan tốt trong nước nhé!
22/4/2019 lúc 7:56 (3) Cảm ơn
linhluan31 Ngoài fomalin andehit axetic ra còn lại đều k tan phải k mood
23/4/2019 lúc 12:23
tranduchoanghuy ukm em, tan ít lắm
23/4/2019 lúc 17:51 Cảm ơn