Cho các phát biểu sau: (a) Polietilen được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng. (b) Tinh bột thuộc loại polisaccarit?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Polietilen được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng. (b) Tinh bột thuộc loại polisaccarit?

ID [0]

Cho các phát biểu sau:
(a) Polietilen được điều chế bằng phương pháp trùng ngưng.
(b) Tinh bột thuộc loại polisaccarit.
(c) Saccarozơ phản ứng được với dung dịch AgNO3/NH3.
(d) Lòng trắng trứng có phản ứng màu biurê.
Số phát biểu đúng là:

A.3  
B.4
C.2  
D.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
thaongoc1 - da cho e xin đáp an cau này vs ạ

Trả lời

toneychopper 2 ý đúng là b với d bạn
sang080702 là b vs d đúng nha key sai rồi để mình báo lại