Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST: 1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.2. Làm?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST: 1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.2. Làm?

ID 481099.

Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST:
1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.
2. Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.
3. Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
4. Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
5. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
MoonSinh1701 ( Thịnh Văn Nam )

16/2/2016 lúc 16:38 Link fb: https://www.facebook.com/thaythinhnam

Đảo đoạn NST là dạng đột biến làm cho 1 đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của gen có thể bị thay đổi làm cho 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Xét các phát biểu trên về đột biến đảo đoạn NST:
Phát biểu 1: Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.Phát biểu này đúng vì đây là hệ quả của đột biến đảo đoạn.
Phát biểu 2: Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST. Phát biểu này sai vì đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST, chỉ có đột biến mất đoạn, lặp đoạn hoặc chuyển đoạn không tương hỗ mới làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Phát biểu 3: Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết. Phát biểu này sai vì chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST mới làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
Phát biểu 4: Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Phát biểu này đúng vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của 1 gen nào đó có thể bị thay đổi → làm 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Phát biểu 5: Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. Phát biểu này đúng vì đột biến đảo đoạn ít gây hậu quả nghiêm trọng đến thể đột biến, nhưng 1 số đột biến mang NST bị đảo đoạn có thể bị giảm khả năng sinh sản.
Vậy các phát biểu 1, 4, 5 đúng → chọn đáp án D.
binhnguyentrang ( Trần Duy Trang )

16/2/2016 lúc 16:38 Link fb: https://www.facebook.com/3w.moon.vn

Đảo đoạn NST là dạng đột biến làm cho 1 đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của gen có thể bị thay đổi làm cho 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Xét các phát biểu trên về đột biến đảo đoạn NST:
Phát biểu 1: Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.Phát biểu này đúng vì đây là hệ quả của đột biến đảo đoạn.
Phát biểu 2: Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST. Phát biểu này sai vì đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST, chỉ có đột biến mất đoạn, lặp đoạn hoặc chuyển đoạn không tương hỗ mới làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Phát biểu 3: Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết. Phát biểu này sai vì chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST mới làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
Phát biểu 4: Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Phát biểu này đúng vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của 1 gen nào đó có thể bị thay đổi → làm 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Phát biểu 5: Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. Phát biểu này đúng vì đột biến đảo đoạn ít gây hậu quả nghiêm trọng đến thể đột biến, nhưng 1 số đột biến mang NST bị đảo đoạn có thể bị giảm khả năng sinh sản.
Vậy các phát biểu 1, 4, 5 đúng → chọn đáp án D.
nhatnam15041997 thiếu cái 4 . 25/5/2015
25/5/2015 lúc 0:19
kimnhatthanh29 há há . 25/5/2015
25/5/2015 lúc 0:33
comayman1203 temm 9 . 25/5/2015
25/5/2015 lúc 5:58
manschaft2014 manschaft2014 đúng . 25/5/2015
25/5/2015 lúc 10:26
viptoanvbn1308 tưởng chỉ có đột biến lặp đoạn mới làm tăng giảm mức độ hoạt động ? . 25/5/2015
25/5/2015 lúc 11:9
thaonguyena7 cứ tưởng 4 chỉ ở lặp đoạn . 26/5/2015
26/5/2015 lúc 0:9
fomicaangel còn tăng giảm mức độ sai phải mà@@ . 26/5/2015
26/5/2015 lúc 10:26
nuttert đúng đó.mình cứ tưởng như các bạn . 26/5/2015
26/5/2015 lúc 17:4
Overkill1997 Overkill1997 (3) sao sai nhỉ? . 27/5/2015
27/5/2015 lúc 23:2
trasua123 3 sai do đảo đoạn k thay đổi nhóm gen lk chỉ có chuyển đoạn thôi á . 27/5/2015
27/5/2015 lúc 23:5
PhamPhuongNhi PhamPhuongNhi có chuyển đoạn làm thđổi à . 27/5/2015
27/5/2015 lúc 23:5
minhhuelvc sai rồi . 28/5/2015
28/5/2015 lúc 17:28
thuong12a1 z mà cứ tưởng 4 sai . 28/5/2015
28/5/2015 lúc 19:3
keyTL1 keyTL1 1,4,5 . 29/5/2015
29/5/2015 lúc 12:57
khahuy khahuy uui chắc đảo làm thay đổi trật tự thui . 29/5/2015
29/5/2015 lúc 15:2
khoilu2 có thể, tăng howaj giảm . 30/5/2015
30/5/2015 lúc 9:24
thachanhtim tưởng tăng giảm là lặp đoạn chứ //// . 30/5/2015
30/5/2015 lúc 15:48
beelzebubth2 thầy chữa vài câu ( toàn câu khó) đọc vế đầu xong kết luận luôn chưa đọc vế sau nên có cảm giác không an toàn :D . 1/6/2015
1/6/2015 lúc 9:0
mattroi160797 Sgk co . 5/6/2015
5/6/2015 lúc 10:45
maihue97 :P . 8/6/2015
8/6/2015 lúc 16:59
LONaPoPy95 LONaPoPy95 troi tuc ji aw . 10/6/2015
10/6/2015 lúc 15:5
vuotqua6k6 có thể . 11/6/2015
11/6/2015 lúc 10:42
moonmoon97 kiểu như đảo đoạn hình thành sản phẩm quy định bộ ba kết thúc ( UAA-UAG-UGA ) . nếu nó ở đầu mARN ngay sau bộ 3 mã mở đầu ( AUG ) thì dịch mà tạo ít sản phẩm hơn,... có thể là chức năng của protein thay đổi, hoặc tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện @@^_^@@ . 19/6/2015
19/6/2015 lúc 23:11
hoianthiA13 đúng rồi . 20/6/2015
20/6/2015 lúc 14:52
phucphuc71 phucphuc71 khóc cc nầy A13 . 20/6/2015
20/6/2015 lúc 14:55
hongnguyen97qn ý 4 sgk . 21/6/2015
21/6/2015 lúc 9:20
truongle 4 khi đúng khi sai . 21/6/2015
21/6/2015 lúc 10:37
tuyetcrystal đúng . 27/6/2015
27/6/2015 lúc 17:42
khoilu2 không làm thay đổi thành phần nhóm gen lk là sai, chỉ có chuyển đoạn mới làm thay đổ tp nhóm gen lk . 28/6/2015
28/6/2015 lúc 10:20
huyquang1102 ý 4 còn vế sau lm tăng giảm mức độ hoạt động của ĐB lặp đoạn chứ . 4/12/2015
4/12/2015 lúc 23:24
mongmongongan Đồng ý; ý 4 chẳng hiểu tại sao lại đúng 4/12/2015
4/12/2015 lúc 23:31 Cảm ơn
kudo98 ý 4 hôm học thầy bảo là của chuyển đoạn mà? . 29/12/2015
29/12/2015 lúc 20:41
fastandfaster số 3 Ô_Ô . 30/1/2016
30/1/2016 lúc 19:42
zzhvcs2016zz . 19/4/2016
19/4/2016 lúc 22:20
tamtitmitdua sao 3 sai??? . 19/4/2016
19/4/2016 lúc 22:27 Cảm ơn
Athena98 chuyển đoạn mới làm thay đổi nhóm gen LK... . 19/4/2016
19/4/2016 lúc 22:31 Cảm ơn
tamtitmitdua tỏi dồi . 19/4/2016
19/4/2016 lúc 22:32 Cảm ơn
LeMongTuyen thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết là như thế nào ạ...e k hiểu ý 2 . 28/9/2016
28/9/2016 lúc 15:23
khanhtron là AB/ab =>> Ab/aB ý , còn ý 2 là đảo đoạn nó chỉ làm thay đổi vị trí , ko lquan tới số lượng . 28/9/2016
28/9/2016 lúc 15:26 Cảm ơn
nhatnam15041997 thiếu cái 4 . 25/5/2015
26/5/2015 lúc 0:19
kimnhatthanh29 há há . 25/5/2015
26/5/2015 lúc 0:33
comayman1203 temm 9 . 25/5/2015
26/5/2015 lúc 5:58
manschaft2014 manschaft2014 đúng . 25/5/2015
26/5/2015 lúc 10:26
viptoanvbn1308 tưởng chỉ có đột biến lặp đoạn mới làm tăng giảm mức độ hoạt động ? . 25/5/2015
26/5/2015 lúc 11:9
thaonguyena7 cứ tưởng 4 chỉ ở lặp đoạn . 26/5/2015
27/5/2015 lúc 0:9
fomicaangel còn tăng giảm mức độ sai phải mà@@ . 26/5/2015
27/5/2015 lúc 10:26
nuttert đúng đó.mình cứ tưởng như các bạn . 26/5/2015
27/5/2015 lúc 17:4
Overkill1997 Overkill1997 (3) sao sai nhỉ? . 27/5/2015
28/5/2015 lúc 23:2
trasua123 3 sai do đảo đoạn k thay đổi nhóm gen lk chỉ có chuyển đoạn thôi á . 27/5/2015
28/5/2015 lúc 23:5
PhamPhuongNhi PhamPhuongNhi có chuyển đoạn làm thđổi à . 27/5/2015
28/5/2015 lúc 23:5
minhhuelvc sai rồi . 28/5/2015
29/5/2015 lúc 17:28
thuong12a1 z mà cứ tưởng 4 sai . 28/5/2015
29/5/2015 lúc 19:3
keyTL1 keyTL1 1,4,5 . 29/5/2015
30/5/2015 lúc 12:57
khahuy khahuy uui chắc đảo làm thay đổi trật tự thui . 29/5/2015
30/5/2015 lúc 15:2
khoilu2 có thể, tăng howaj giảm . 30/5/2015
31/5/2015 lúc 9:24
thachanhtim tưởng tăng giảm là lặp đoạn chứ //// . 30/5/2015
31/5/2015 lúc 15:48
beelzebubth2 thầy chữa vài câu ( toàn câu khó) đọc vế đầu xong kết luận luôn chưa đọc vế sau nên có cảm giác không an toàn :D . 1/6/2015
2/6/2015 lúc 9:0
mattroi160797 Sgk co . 5/6/2015
6/6/2015 lúc 10:45
maihue97 :P . 8/6/2015
9/6/2015 lúc 16:59
LONaPoPy95 LONaPoPy95 troi tuc ji aw . 10/6/2015
11/6/2015 lúc 15:5
vuotqua6k6 có thể . 11/6/2015
12/6/2015 lúc 10:42
moonmoon97 kiểu như đảo đoạn hình thành sản phẩm quy định bộ ba kết thúc ( UAA-UAG-UGA ) . nếu nó ở đầu mARN ngay sau bộ 3 mã mở đầu ( AUG ) thì dịch mà tạo ít sản phẩm hơn,... có thể là chức năng của protein thay đổi, hoặc tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện @@^_^@@ . 19/6/2015
20/6/2015 lúc 23:11
hoianthiA13 đúng rồi . 20/6/2015
21/6/2015 lúc 14:52
phucphuc71 phucphuc71 khóc cc nầy A13 . 20/6/2015
21/6/2015 lúc 14:55
hongnguyen97qn ý 4 sgk . 21/6/2015
22/6/2015 lúc 9:20
truongle 4 khi đúng khi sai . 21/6/2015
22/6/2015 lúc 10:37
tuyetcrystal đúng . 27/6/2015
28/6/2015 lúc 17:42
khoilu2 không làm thay đổi thành phần nhóm gen lk là sai, chỉ có chuyển đoạn mới làm thay đổ tp nhóm gen lk . 28/6/2015
29/6/2015 lúc 10:20
huyquang1102 ý 4 còn vế sau lm tăng giảm mức độ hoạt động của ĐB lặp đoạn chứ . 4/12/2015
5/12/2015 lúc 23:24
mongmongongan Đồng ý; ý 4 chẳng hiểu tại sao lại đúng 4/12/2015
5/12/2015 lúc 23:31
kudo98 ý 4 hôm học thầy bảo là của chuyển đoạn mà? . 29/12/2015
30/12/2015 lúc 20:41
fastandfaster số 3 Ô_Ô . 30/1/2016
31/1/2016 lúc 19:42
zzhvcs2016zz . 19/4/2016
20/4/2016 lúc 22:20
tamtitmitdua sao 3 sai??? . 19/4/2016
20/4/2016 lúc 22:27
Athena98 chuyển đoạn mới làm thay đổi nhóm gen LK... . 19/4/2016
20/4/2016 lúc 22:31
tamtitmitdua tỏi dồi . 19/4/2016
20/4/2016 lúc 22:32
LeMongTuyen thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết là như thế nào ạ...e k hiểu ý 2 . 28/9/2016
29/9/2016 lúc 15:23
khanhtron là AB/ab =>> Ab/aB ý , còn ý 2 là đảo đoạn nó chỉ làm thay đổi vị trí , ko lquan tới số lượng . 28/9/2016
29/9/2016 lúc 15:26
miyalove chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST mới làm thay đổi thành phần của 2 nhóm gen liên kết . 4/5/2017
4/5/2017 lúc 14:40
mooner16497 cú tưởng đảo đoạn thì gen đảo vị trí nên thay đổi nhóm gen lk. ai gt cho mình đi ạ
4/6/2017 lúc 16:33
ledangchien97 thay đổi nhóm gen liên kết chỉ có chuyển đoạn thui e 4/6/2017
4/6/2017 lúc 16:48 Cảm ơn
mooner16497 e cảm ơn!
4/6/2017 lúc 16:49
thuycopper đb chuyển đọan mới làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết!!!
5/6/2017 lúc 9:28

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017