Hotline: 02432 99 98 98 Tìm ID Tag Giáo viên Vinh danh Xếp hạng Thi online
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Pro S 2019
Luyện thi THPT QG (4/2018)
Pro A
Luyện đề THI THỬ (12/2018)
Pro T
Tổng ôn KIẾN THỨC (3/2019)

Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST: 1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.2. Làm?

ID 481099.

Cho các phát biểu sau về hậu quả của đột biến đảo đoạn NST:
1. Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.
2. Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST.
3. Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
4. Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
5. Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.
Số phát biểu có nội dung đúng là:

A. 5.
B. 2.
C. 4.
D. 3.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
binhnguyentrang ( 3737 )

16/2/2016 lúc 16:38 Link fb: https://www.facebook.com/www.moon.vn

Đảo đoạn NST là dạng đột biến làm cho 1 đoạn NST nào đó đứt ra rồi đảo ngược 180o và nối lại. Hệ quả của đột biến đảo đoạn là làm thay đổi trình tự phân bố các gen trên NST. Do thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của gen có thể bị thay đổi làm cho 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Xét các phát biểu trên về đột biến đảo đoạn NST:
Phát biểu 1: Làm thay đổi trình tự phân bố của các gen trên NST.Phát biểu này đúng vì đây là hệ quả của đột biến đảo đoạn.
Phát biểu 2: Làm giảm hoặc làm tăng số lượng gen trên NST. Phát biểu này sai vì đột biến đảo đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên NST, chỉ có đột biến mất đoạn, lặp đoạn hoặc chuyển đoạn không tương hỗ mới làm thay đổi số lượng gen trên NST.
Phát biểu 3: Làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết. Phát biểu này sai vì chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST mới làm thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết.
Phát biểu 4: Làm cho một gen nào đó vốn đang hoạt động có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động. Phát biểu này đúng vì đảo đoạn làm thay đổi vị trí gen trên NST nên sự hoạt động của 1 gen nào đó có thể bị thay đổi → làm 1 gen nào đó vốn đang hoạt động nay chuyển đến vị trí mới có thể có thể không hoạt động hoặc tăng giảm mức độ hoạt động.
Phát biểu 5: Có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến. Phát biểu này đúng vì đột biến đảo đoạn ít gây hậu quả nghiêm trọng đến thể đột biến, nhưng 1 số đột biến mang NST bị đảo đoạn có thể bị giảm khả năng sinh sản.
Vậy các phát biểu 1, 4, 5 đúng → chọn đáp án D.
nhatnam15041997 thiếu cái 4
Trả lời 25/5/2015 lúc 0:19
kimnhatthanh29 há há
Trả lời 25/5/2015 lúc 0:33
comayman1203 temm 9
Trả lời 25/5/2015 lúc 5:58
manschaft2014 đúng
Trả lời 25/5/2015 lúc 10:26
viptoanvbn1308 tưởng chỉ có đột biến lặp đoạn mới làm tăng giảm mức độ hoạt động ?
Trả lời 25/5/2015 lúc 11:9
thaonguyena7 cứ tưởng 4 chỉ ở lặp đoạn
Trả lời 26/5/2015 lúc 0:9
fomicaangel còn tăng giảm mức độ sai phải mà@@
Trả lời 26/5/2015 lúc 10:26
nuttert đúng đó.mình cứ tưởng như các bạn
Trả lời 26/5/2015 lúc 17:4
Overkill1997 (3) sao sai nhỉ?
Trả lời 27/5/2015 lúc 23:2
trasua123 3 sai do đảo đoạn k thay đổi nhóm gen lk chỉ có chuyển đoạn thôi á
Trả lời 27/5/2015 lúc 23:5
PhamPhuongNhi có chuyển đoạn làm thđổi à
Trả lời 27/5/2015 lúc 23:5
minhhuelvc sai rồi
Trả lời 28/5/2015 lúc 17:28
thuong12a1 z mà cứ tưởng 4 sai
Trả lời 28/5/2015 lúc 19:3
keyTL1 1,4,5
Trả lời 29/5/2015 lúc 12:57
khahuy uui chắc đảo làm thay đổi trật tự thui
Trả lời 29/5/2015 lúc 15:2
khoilu2 có thể, tăng howaj giảm
Trả lời 30/5/2015 lúc 9:24
thachanhtim tưởng tăng giảm là lặp đoạn chứ ////
Trả lời 30/5/2015 lúc 15:48
beelzebubth2 thầy chữa vài câu ( toàn câu khó) đọc vế đầu xong kết luận luôn chưa đọc vế sau nên có cảm giác không an toàn :D
Trả lời 1/6/2015 lúc 9:0
mattroi160797 Sgk co
Trả lời 5/6/2015 lúc 10:45
maihue97 :P
Trả lời 8/6/2015 lúc 16:59
LONaPoPy95 troi tuc ji aw
Trả lời 10/6/2015 lúc 15:5
vuotqua6k6 có thể
Trả lời 11/6/2015 lúc 10:42
moonmoon97 kiểu như đảo đoạn hình thành sản phẩm quy định bộ ba kết thúc ( UAA-UAG-UGA ) . nếu nó ở đầu mARN ngay sau bộ 3 mã mở đầu ( AUG ) thì dịch mà tạo ít sản phẩm hơn,... có thể là chức năng của protein thay đổi, hoặc tăng hoặc giảm cường độ biểu hiện @@^_^@@
Trả lời 19/6/2015 lúc 23:11
hoianthiA13 đúng rồi
Trả lời 20/6/2015 lúc 14:52
phucphuc71 khóc cc nầy A13
Trả lời 20/6/2015 lúc 14:55
hongnguyen97qn ý 4 sgk
Trả lời 21/6/2015 lúc 9:20
truongle 4 khi đúng khi sai
Trả lời 21/6/2015 lúc 10:37
tuyetcrystal đúng
Trả lời 27/6/2015 lúc 17:42
khoilu2 không làm thay đổi thành phần nhóm gen lk là sai, chỉ có chuyển đoạn mới làm thay đổ tp nhóm gen lk
Trả lời 28/6/2015 lúc 10:20
huyquang1102 ý 4 còn vế sau lm tăng giảm mức độ hoạt động của ĐB lặp đoạn chứ
Trả lời 4/12/2015 lúc 23:24
mongmongongan Đồng ý; ý 4 chẳng hiểu tại sao lại đúng
4/12/2015 lúc 23:31
kudo98 ý 4 hôm học thầy bảo là của chuyển đoạn mà?
Trả lời 29/12/2015 lúc 20:41
fastandfaster số 3 Ô_Ô
Trả lời 30/1/2016 lúc 19:42
zzhvcs2016zz
Trả lời 19/4/2016 lúc 22:20
tamtitmitdua sao 3 sai???
Trả lời 19/4/2016 lúc 22:27
Athena98 chuyển đoạn mới làm thay đổi nhóm gen LK...
Trả lời 19/4/2016 lúc 22:31
tamtitmitdua tỏi dồi
Trả lời 19/4/2016 lúc 22:32
LeMongTuyen thay đổi thành phần trong nhóm gen liên kết là như thế nào ạ...e k hiểu ý 2
Trả lời 28/9/2016 lúc 15:23
khanhtron là AB/ab =>> Ab/aB ý , còn ý 2 là đảo đoạn nó chỉ làm thay đổi vị trí , ko lquan tới số lượng
Trả lời 28/9/2016 lúc 15:26
miyalove chỉ có đột biến chuyển đoạn giữa 2 NST mới làm thay đổi thành phần của 2 nhóm gen liên kết
Trả lời 4/5/2017 lúc 14:40
mooner16497 cú tưởng đảo đoạn thì gen đảo vị trí nên thay đổi nhóm gen lk. ai gt cho mình đi ạ
4/6/2017 lúc 16:33
ledangchien97 thay đổi nhóm gen liên kết chỉ có chuyển đoạn thui e
4/6/2017 lúc 16:48
mooner16497 e cảm ơn!
4/6/2017 lúc 16:49
thuycopper đb chuyển đọan mới làm thay đổi thành phần nhóm gen liên kết!!!
5/6/2017 lúc 9:28

Bài 4 trang 72 SGK Hóa 12

Viết các phương trình hóa học của các phản ứng tổng hợp
a) PVC, poli(vinyl axetat) từ etilen.
b) polibutađien và polime đồng trùng hợp giữa butađien và stiren từ butan và etylbenzen.

Bài 3 trang 72 SGK Hóa 12

a) Có những điểm gì giống và khác nhau giữa các vật liệu polime: chất dẻo, tơ, cao su và keo dán?
b) Phân biệt chất dẻo và vật liệu compozit.

Bài 1 trang 72 SGK Hóa 12

Kết luận nào sau đây không hoàn toàn đúng?

Bài 6 trang 64 SGK Hóa 12

Hệ số polime hóa là gì? Có thể xác định chính xác hệ số polime hóa được không? Tính hệ số polime hóa của PE, PVC và xenlulozơ, biết rằng phân tử khối trung bình của chúng lần lượt là 420000, 250000 và 1620000.

Bài 5 trang 64 SGK Hóa 12

Từ các sản phẩm hóa dầu (C6H6 và CH2=CH2) có thể tổng hợp được polistiren, chất được dùng sản xuất nhựa trao đổi ion. Hãy viết các phương trình hóa học của phản ứng xảy ra (có thể dùng thêm các hợp chất vô cơ cần thiết).

Bài 4 trang 64 SGK Hóa 12

Gọi tên các phản ứng và viết phương trình hóa học của các phản ứng polime hóa các monome sau:
a) CH3–CH=CH2.
b) CH2=CCl–CH=CH2.
c) CH2=C(CH3)–CH=CH2.
d) CH2OH–CH2OH và m–C6H4(COOH)2 (axit isophtalic).
e) NH2–[CH2]10COOH.

Bài 3 trang 64 SGK Hóa 12

Phân biệt sự trùng hợp và trùng ngưng về các mặt: phản ứng, monome và phân tử khối của polime so với monome. Lấy ví dụ minh họa.

Bài 5 trang 58 SGK Hóa 12

Cho 0,01 mol amino axit A tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch HCl 0,125M; sau đó đem cô cạn thì được 1,815 gam muối. Nếu trung hòa A bằng một lượng vừa đủ NaOH thì thấy tỉ lệ mol giữa A và NaOH là 1 : 1.
a) Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A, biết rằng phân tử A có mạch cacbon không phân nhánh và A thuộc loại α–amino axit.
b) Viết công thức cấu tạo các đồng phân có thể có của A và gọi tên chúng theo danh pháp thay thế, khi
– thay đổi vị trí nhóm amino.
– thay đổi cấu tạo gốc hiđrocacbon và nhóm amino vẫn ở vị trí α.

Bài 4 trang 58 SGK Hóa 12

Trình bày phương pháp hóa học phân biệt dung dịch từng chất trong các nhóm sau:
a) CH3NH2, H2N–CH2–COOH, CH3COONa.
b) C6H5NH2, CH3–CH(NH2)–COOH, CH2OH–CHOH–CH2OH, CH3–CHO.

Bài 3 trang 58 SGK Hóa 12

Viết các phương trình hóa học của phản ứng giữa tirozin tirozin.png với các chất sau:
a) HCl; b) Nước brom;
c) NaOH; d) CH3OH/HCl (hơi bão hòa).

Bài 2 trang 58 SGK Hóa 12

C2H5NH2 trong H2O không phản ứng với chất nào trong số các chất sau ?

Bài 1 trang 58 SGK Hóa 12

Dung dịch chất nào dưới đây làm đổi màu quỳ tím thành xanh?

Bài 6 trang 55 SGK Hóa 12

Khi thủy phân 500 gam protein A thu được 170 gam alanin. Tính số mol alanin có trong lượng A trên. Nếu phân tử khối của A là 50000 thi số mắt xích alanin trong phân tử A là bao nhiêu?

Bài 5 trang 55 SGK Hóa 12

Xác định phân tử khối gần đúng của một hemoglobin (huyết cầu tố) chứa 0,4% Fe về khối lượng (mỗi phân tử hemoglobin chỉ chứa 1 nguyên tử sắt).

Bài 4 trang 55 SGK Hóa 12

Phân biệt các khái niệm:
a) Peptit và protein.
b) Protein đơn giản và protein phức tạp.

Bài 3 trang 55 SGK Hóa 12

Peptit là gì? Liên kết peptit là gì? Có bao nhiều liên kết peptit trong một tripeptit?
Viết công thức cấu tạo và gọi tên các tripeptit có thể hình thành từ glyxin, alanin và phenylalanin (C6H5CH2–CH(NH2)–COOH, viết tắt là Phe).

Bài 1 trang 55 SGK Hóa 12

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit ?

Bài 6 trang 48 SGK Hóa 12

Este A được điều chế từ amino axit B (chỉ chứa C, H, N, O) và ancol metylic. Tỉ khối hơi của A so với H2 là 44,5. Đốt cháy hoàn toàn 8,9 gam este A thu được 13,2 gam CO2, 6,3 gam H2O và 1,12 lít N2 (đo ở đktc). Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo của A và B.

Bài 5 trang 48 SGK Hóa 12

Viết phương trình hóa học của phản ứng trùng ngưng các amino axit sau:
a) Axit 7 – aminoheptanoic
b) Axit 10- aminođecanoic

Bài 4 trang 48 SGK Hóa 12

Viết phương trình hóa học của các phản ứng giữa axit 2-aminopropanoic với: NaOH; H2SO4; CH3OH có mặt khí HCl bão hòa.

Bài 6 trang 44 SGK Hóa 12

a) Tính thể tích nước brom 3% (D = 1,3g/ml) cần để điều chế 4,4 gam tribromanilin.
b) Tính khối lượng anilin có trong dung dịch A. Biết khi cho A tác dụng với nước brom thì thu được 6,6 gam kết tủa trắng.
Giả thiết rằng hiệu suất phản ứng của cả hai trường hợp là 100%.

Bài 5 trang 44 SGK Hóa 12

Hãy tìm phương pháp hóa học để giải quyết hai vấn đề sau:
a) Rửa lọ đã đựng anilin.
b) Khử mùi tanh của cá sau khi mổ để nấu. Biết rằng mùi tanh của cá, đặc biệt là của các mè do hỗn hợp một số amin (nhiều nhất là trimetylamin) và một số tạp chất khác gây nên.

Bài 4 trang 44 SGK Hóa 12

Trình bày phương pháp hóa học để tách riêng từng chất trong mỗi hỗn hợp sau đây:
a) Hỗn hợp khí: CH4 và CH3NH2.
b) Hỗn hợp lỏng: C6H6, C6H5OH và C6H5NH2.

Bài 3 trang 44 SGK Hóa 12

Viết công thức cấu tạo, gọi tên và chỉ rõ bậc từng amin có công thức phân tử sau:
a) C3H9N. b) C7H9N (chứa vòng benzen).

Bài 2 trang 72 SGK Hóa 12

Tơ tằm và nilon-6,6 đều ?

Bài 2 trang 64 SGK Hóa 12

Polime nào sau đây được tổng hợp bằng phản ứng trùng hợp?

Bài 2 trang 55 SGK Hóa 12

Thuốc thử nào sau đây dùng để phân biệt các dung dịch glucozơ, glixerol, etanol và lòng trắng trứng ?

Bài 2 trang 48 SGK Hóa 12

Có 3 chất hữu cơ: H2NCH2COOH, CH3CH2COOH và CH3[CH2]3NH2. Để phân biệt dung dịch của ba hợp chất trên, chỉ cần dùng thuốc thử nào sau đây ?

Bài 3 trang 48 SGK Hóa 12

α–amino axit X có phần trăm khối lượng các nguyên tố C, H, N lần lượt là 40,45%; 7,86%; 15,73%, còn lại là oxi và có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Xác định công thức cấu tạo và tên gọi của X.

Bài 1 trang 44 SGK Hóa 12

Có 3 hóa chất sau đây: Etylamin, phenylamin và amoniac. Thứ tự tăng dần lực bazơ được xếp theo dãy

Bài 1 trang 48 SGK Hóa 12

Ứng với công thức phân tử C4H9NO2 có bao nhiêu amino axit là đồng phân cấu tạo của nhau?

Bài 1 trang 64 SGK Hóa 12

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, polipeptit, tinh bột, nilon-6, nilon-6,6, polibutađien. Dãy gồm các polime tổng hợp là

Bài 2 trang 44 SGK Hóa 12

Có thể nhận biết lọ đựng dung dịch CH3NH2 bằng cách nào trong các cách sau đây?

Công ty Cổ phần Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang

Đăng ký lần đầu: ngày 10 tháng 02 năm 2009 - Do Sở kế hoạch và Đầu từ Thành Phố Hà Nội.

Chịu trách nhiệm nội dung: Lê Văn Tuấn Anh; Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

Chính sách và quy định chung

Chính sách bảo mật thông tin

Cty CP Công nghệ Giáo dục Trực tuyến Aladanh

Trụ sở chính: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, phường Quỳnh Lôi, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

Điện thoại: 02432 99 98 98 Email: moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Người đại diện: Trần Duy Trang