Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin. (2) Xenlulozơ l?

ID 633233.

Cho các phát biểu sau:
(1) Anilin phản ứng với HCl, đem sản phẩm tác dụng với NaOH lại thu được anilin.
(2) Xenlulozơ là nguyên liệu được dùng để sản xuất tơ nhân tạo, chế tạo thuốc súng không khói.
(3) Các triglixerit đều có phản ứng cộng hiđro.
(4) Oxi hóa glucozơ bằng AgNO3 trong NH3 đun nóng thu được axit gluconic.
(5) Các este thường dễ tan trong nước và có mùi dễ chịu.
Tổng số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: (a) Đúng vì C6H5NH2 \(\xrightarrow[]{+HCl}\) C6H5NH3Cl \(\xrightarrow[]{+NaOH}\) c6H5NH2.

(2) Đúng.

(3) Sai vì chỉ có triglixerit không no.

(4) Sai vì thu được muối amoni gluconat.

(5) Sai vì thường ít tan trong H2O.

||⇒ chỉ có (1) và (2) đúng ⇒ chọn B.

ancucchocon í 1 đúng hay sai ạ
3 Tháng 3 lúc 13:34
nqtuan94 (1) đúng nha em
3 Tháng 3 lúc 13:41 Cảm ơn
huykha4869 Cái nào đúng ạ?
22 Tháng 3 lúc 9:13
tranduchoanghuy (1) và (2) nha em ^_^
22 Tháng 3 lúc 9:13 Cảm ơn
ducphu1999 Sao (3) sai ạ?
23 Tháng 3 lúc 15:29
tranduchoanghuy chẳng hạn tristerin và tripanmitin đâu có pứ cộng H₂ đâu em ^_^
23 Tháng 3 lúc 15:42 Cảm ơn
ducphu1999 Ý em lộn ý 4 axit gluconic sao sai ạ?
23 Tháng 3 lúc 15:55 Cảm ơn
ducphu1999 À ra muối phải ko anh
23 Tháng 3 lúc 15:56 Cảm ơn
tranduchoanghuy đúng rồi em ^_^ ra amoni gluconat
23 Tháng 3 lúc 15:58 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: