Cho các phát biểu sau:(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau:(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit.(b) Ở điều kiện thường, glucozơ ?

ID [425665]

Cho các phát biểu sau: 

(a) Amilopectin trong tinh bột chỉ có các liên kết α-1,4-glicozit. 
(b) Ở điều kiện thường, glucozơ và saccarozơ đều là những chất rắn, dễ tan trong nước. 
(c) Thủy phân tinh bột thu được fructozơ và glucozơ. 
(d) Đa số polime đều tan trong các dung môi thông thường. 
(e) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc. 
Trong các phát biểu trên, số phát biểu không đúng là

A. 2
B. 4
C. 3
D. 1
Đáp án.
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Truongdonghocsinh ai giải hộ vs
14 Tháng 8 lúc 15:56
Vuxu12 1, 3, 4 sai cậu
14 Tháng 8 lúc 20:29 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ