Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không ?

ID [661525]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Cẩm Thủy 1 - Thanh Hóa - Lần 1 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Số phát biểu đúng gồm (a) (b) và (c) ⇒ Chọn D
Bình luận
ngocanh13112k biết ngay mà ))
Trả lời 31 Tháng 5 lúc 23:3
dchy89 chịu A :v lại bị vào khoanh :v
31 Tháng 5 lúc 23:4 Cảm ơn
rum0807 mất một câu
31 Tháng 5 lúc 23:4 Cảm ơn
ngocanh13112k mà ý (b) nó không ghi là dung môi không phân cực thì có cho đúng ko nhỉ ~~
31 Tháng 5 lúc 23:5 Cảm ơn
rum0807 k, thường mk thấy ghi nv là cho key đúng r
31 Tháng 5 lúc 23:7 Cảm ơn
ngocanh13112k oke :>> vậy câu này 3 nhỉ :>
31 Tháng 5 lúc 23:8 Cảm ơn
rum0807 ừ, abc đó
31 Tháng 5 lúc 23:9 Cảm ơn
ngocanh13112k yebbb
31 Tháng 5 lúc 23:10 Cảm ơn
lehuuminhtri câu này có điền key đâu
1 Tháng 6 lúc 5:38 Cảm ơn
anhthanhjw đáp án câu này phải 3 mới đúng chứ. cái ý cuối cùng sai mà
chịu luôn
1 Tháng 6 lúc 8:27
thanhthuynguyenquynh câu này chưa điền key cộng điểm
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 8:35
hoangvannguyen811 câu này max xàm luôn
1 Tháng 6 lúc 9:36
trantuphat2000 A sai mak
18 Tháng 6 lúc 23:37
trantuphat2000 VD :(HCOO)3C3H5 vẫn đc gọi là triglixerit
18 Tháng 6 lúc 23:39 Cảm ơn
trantuphat2000 ak đúng rồi :v
18 Tháng 6 lúc 23:39 Cảm ơn