Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol. (b) Chất béo nhẹ hơn nước, không ?

ID [0]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo được gọi chung là triglixerit hay triaxylglixerol.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước, không tan trong nước nhưng tan nhiều trong dung môi hữu cơ.
(c) Phản ứng thủy phân chất béo trong môi trường axit là phản ứng thuận nghịch.
(d) Tristearin, triolein có công thức lần lượt là: (C17H33COO)3C3H5, (C17H35COO)3C3H5.
Số phát biểu đúng

A.4.
B.1.
C.2.
D.3.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DGiải: Số phát biểu đúng gồm (a) (b) và (c) ⇒ Chọn D
Bình luận
trantuphat2000 - A sai mak

Trả lời

trantuphat2000 VD :(HCOO)3C3H5 vẫn đc gọi là triglixerit
trantuphat2000 ak đúng rồi :v
hoangvannguyen811 - câu này max xàm luôn

Trả lời

thanhthuynguyenquynh - câu này chưa điền key cộng điểm

Trả lời

anhthanhjw - đáp án câu này phải 3 mới đúng chứ. cái ý cuối cùng sai mà
chịu luôn

Trả lời

ngocanh13112k - biết ngay mà ))

Trả lời

dchy89 chịu A :v lại bị vào khoanh :v
rum0807 mất một câu
ngocanh13112k mà ý (b) nó không ghi là dung môi không phân cực thì có cho đúng ko nhỉ ~~
ngocanh13112k oke :>> vậy câu này 3 nhỉ :>
rum0807 ừ, abc đó
rum0807 k, thường mk thấy ghi nv là cho key đúng r
lehuuminhtri câu này có điền key đâu
ngocanh13112k yebbb