Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong n?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo. (b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong n?

ID [661976]

Cho các phát biểu sau:
(a) Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
(b) Chất béo nhẹ hơn nước và không tan trong nước.
(c) Glucozơ thuộc loại mono saccarit.
(d) Các este bị thủy phân trong môi trường kiềm đều tạo muối và ancol.
(e) Tất cả các peptit đều có phản ứng Cu(OH)2 tạo hợp chất màu tím.
(g) Dung dịch saccarozơ không tham gia phản ứng tráng bạc.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 5.
C. 2.
D. 4.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử trường Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Số phát biểu đúng gồm (a) (b) (c) và (g) ⇒ Chọn D
Bình luận
vuvanhieu1999 g phải là sai chứ nhỉ dd saccarozo thì nó bị thủ phân nên tham ra pư tráng bạc chứ nhỉ
Trả lời 14 Tháng 6 lúc 21:32
nqtuan94 sacca chỉ bị thủy phân trong mt axit nha bạn
14 Tháng 6 lúc 21:33 Cảm ơn