Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?

ID 655736.

Cho các phát biểu sau:
a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ.
b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí CO2 làm đục nước vôi trong.
c) Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch Na2CO3 xuất hiện kết tủa trắng.
d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch (NH4)2SO4, đun nhẹ có khí thoát ra làm quỳ tím ẩm hoá xanh.
Số phát biểu đúng là

A. 3.
B. 4.
C. 2.
D. 1.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Ta có các phản ứng:

(a) Cu + 4HNO3 → Cu(NO3)2 + NO2 + 2H2O

(b) C + 2KNO3 \(\xrightarrow[]{t^o} \) 2KNO2 + CO2

(c) CaCl2 + Na2CO3CaCO3 + 2NaCl

(d) 2NaOH + (NH4)2SO4 \(\xrightarrow[]{t^o} \) Na2SO4 + 2NH3 + 2H2O

⇒ Cả 4 phát biểu đều đúng ⇒ Chọn B

nhutthanhhs12345 này mod giúp e ý b cái ạ pt
2 Tháng 5 lúc 13:14
snphnams Ta có:
+)KNO₃ nóng chảy thì có phản ứng nhiệt phân xảy ra tạo khí O₂:
2KNO₃ → 2KNO₂ + O₂
+)Khi cho than đỏ vào thì hòn than bốc cháy tạo khí CO₂:
C + O₂ → CO₂
+)CO₂ sinh ra làm đục nước vôi trong:
CO₂ + Ca(OH)₂ → CaCO₃↓ + H₂O

2 Tháng 5 lúc 14:27 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: