Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ. b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí ?

ID [0]

Cho các phát biểu sau:
a) Cho Cu vào HNO3 đặc sinh ra khí NO2 màu nâu đỏ.
b) Đưa than đỏ vào KNO3 nóng chảy sinh ra khí CO2 làm đục nước vôi trong.
c) Cho dung dịch CaCl2 vào dung dịch Na2CO3 xuất hiện kết tủa trắng.
d) Cho dung dịch NaOH vào dung dịch (NH4)2SO4, đun nhẹ có khí thoát ra làm quỳ tím ẩm hoá xanh.
Số phát biểu đúng là

A.1.
B.2.
C.3.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
tranvuhoaithuong - mấy câu ntn học ở đâu nhỉ

Trả lời

sasukeduy113 học theo lí thuyết sách giáo khoa kết hợp với cơ chế để thuộc nhanh hơn thôi em
còn cụ thể thì mỗi loại pứ có cách giải thích riêng ^^