Cho các phát biểu sau: (a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (b) Fe và Cu đều khử được ion ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các phát biểu sau: (a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa. (b) Fe và Cu đều khử được ion ?

ID 635221.

Cho các phát biểu sau:
(a) Cho mẩu gang vào dung dịch HCl, có xuất hiện ăn mòn điện hóa.
(b) Fe và Cu đều khử được ion Fe3+ trong dung dịch Fe2(SO4)3.
(c) Điện phân dung dịch CuSO4 (điện cực trơ), thu được khí O2 ở catot.
(d) Cho hỗn hợp Cu và Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 loãng, có tạo ra CuSO4.
(e) Al và Mg đều là kim loại nhẹ, có khối lượng riêng nhỏ hơn 5 g/cm3.
Số phát biểu đúng là

A. 5.
B. 4.
C. 3.
D. 2.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: