Cho các phát biểu sau: (a) Poli(hexametylen ađipamit) kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. (b) Lysin và axit glutamic đề?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho các phát biểu sau: (a) Poli(hexametylen ađipamit) kém bền với nhiệt, với axit và kiềm. (b) Lysin và axit glutamic đề?

ID [649355]

Cho các phát biểu sau:
(a) Poli(hexametylen ađipamit) kém bền với nhiệt, với axit và kiềm.
(b) Lysin và axit glutamic đều có mạch cacbon không phân nhánh.
(c) Phân tử amilozơ và amilopectin đều chứa liên kết α – 1,4 – glicozit
(d) Phenol và ancol benzylic đều có phản ứng với dung dịch NaOH loãng.
(e) Triolein và natri oleat đều không tan trong nước.
Số phát biểu đúng là

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận