Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

ID [0]

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A.polietilen, polistiren, nilon-6.
B.polistiren, xenlulozơ, nilon-6,6.
C.polietilen, tinh bột, nilon-6.
D.polietilen, xenlulozơ, nilon-6.
Nhóm hỗ trợ Hóa học - Thầy Phạm Hùng Vương
https://fb.com/groups/moon.vn.hotrohoahoc
Đáp án AGiải: Loại A và D vì có xenlulozo là polime thiên nhiên

Loại C vì có tinh bột cũng là polime thiên nhiên ⇒ Chọn A

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Like page Thầy Phạm Hùng Vương bên dưới (bắt buộc)


Bước 2: Lấy mã kích hoạt trong Messenger page Thầy Phạm Hùng Vương: Click lấy mã


Bước 3:
Đăng ký xong cửa sổ sẽ ẩn cho mọi lần truy cập tiếp theo.
Bình luận
daihocthangtien230 - polime tổng hợp là polime tạo thành từ các pư trùng hợp với trùng ngưng đúng k ak

Trả lời

nqtuan94 uhm em