Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

ID [0]

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A.polietilen, polistiren, nilon-6.
B.polistiren, xenlulozơ, nilon-6,6.
C.polietilen, tinh bột, nilon-6.
D.polietilen, xenlulozơ, nilon-6.
Thầy Lê Văn Tuấn
https://fb.com/thaylevantuan
Đáp án AGiải: Loại A và D vì có xenlulozo là polime thiên nhiên

Loại C vì có tinh bột cũng là polime thiên nhiên ⇒ Chọn A

Pro S: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 600.000đ 200.000đ

Pro A: Luyện đề THPT Quốc Gia 2020

Giáo viên: Nguyễn Anh Tuấn

Học phí: 500.000đ 100.000đ

Live T: Tổng ôn 8+ môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 400.000đ 150.000đ

Pro A: Đề thi thử THPT Quốc gia các trường 2020 môn Hóa học

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 200.000đ 100.000đ

Bí kíp giải các bài tập Hóa Vô Cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Bí kíp giải bài tập Hóa hữu cơ

Giáo viên: Phạm Hùng Vương

Học phí: 150.000đ 100.000đ

Combo: 1.000.000đ 500.000đĐăng ký
Bình luận
daihocthangtien230 - polime tổng hợp là polime tạo thành từ các pư trùng hợp với trùng ngưng đúng k ak

Trả lời

nqtuan94 uhm em