Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

ID [659318]

Cho các polime: polietilen, xenlulozơ, tinh bột, nilon-6, polistiren. Dãy gồm các polime tổng hợp là

A. polietilen, polistiren, nilon-6.
B. polistiren, xenlulozơ, nilon-6,6.
C. polietilen, tinh bột, nilon-6.
D. polietilen, xenlulozơ, nilon-6.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Loại A và D vì có xenlulozo là polime thiên nhiên

Loại C vì có tinh bột cũng là polime thiên nhiên ⇒ Chọn A

Bình luận
daihocthangtien230 polime tổng hợp là polime tạo thành từ các pư trùng hợp với trùng ngưng đúng k ak
7 Tháng 6 lúc 10:45
nqtuan94 uhm em
7 Tháng 6 lúc 11:19 Cảm ơn