Cho các sơ đồ phản ứng sau:(1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O P?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn |
|
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho các sơ đồ phản ứng sau:(1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O P?

ID 516519.

Cho các sơ đồ phản ứng sau:
(1) C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O
(2) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4
(3) X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chất X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic
C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyenngat123 ( Nguyễn Thị Ngát )

27/4/2017 lúc 11:1 Link fb: ngat16021992@gmail.com

HOOC-[CH2]4-COOC2H5 + 2NaOH → NaOOC-[CH2]4-COONa( X1) + C2H5OH (X2 ) + H2O

NaOOC-[CH2]4-COONa + H2SO4 → HOOC-[CH2]4-COOH (X3) + Na2SO4

HOOC-[CH2]4-COOH + NH2-[CH2]6-NH2 → Nilon-6,6 + H2O

Liên kết H của CH3COOH bền hơn liên kết hidro trong C2H5OH → C2H5OH có nhiệt độ sôi thấp hơn CH3COOH → B sai

NH2-[CH2]6-NH2 là anino có tính bazo làm quỳ tím chuyển thành màu xanh → C sai

X1 là muối chứa liên kết ion nên có nhiệt độ nóng chảy cao hơn của X3 → D sai

Đáp án A>

dinhluongfgh mấy câu thế này mất nhiều time quá? . 7/5/2017
7/5/2017 lúc 8:4
TrinhMinh98 TrinhMinh98 muối có nhiệt độ nóng chaye cao hơn . 13/5/2017
13/5/2017 lúc 16:47
huongg2706 c8h14o4 có thể là ch3ooc-[ch2]4-cooch3 được không ạ
18/5/2018 lúc 15:50
tranduchoanghuy nếu xét về mặt đồng phân thì được nhưng trong bài này thì không được em nha ^_^
Em chú ý phương trình đầu tiên có sinh H₂O tức phải có nhóm COOH ⇒ CTCT này không thỏa
18/5/2018 lúc 16:4
trienha ......
20/5/2018 lúc 21:42
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: