Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O. X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4. X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O. Phát bi?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Ôn tập thi học kì I môn Tiếng Anh - Buổi 2

Cho các sơ đồ phản ứng sau: C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O. X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4. X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O. Phát bi?

ID [661973]

Cho các sơ đồ phản ứng sau:
C8H14O4 + NaOH → X1 + X2 + H2O.
X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4.
X3 + X4 → Nilon-6,6 + H2O.
Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Các chứa X2, X3 và X4 đều có mạch cacbon không phân nhánh.
B. Nhiệt độ sôi của X2 cao hơn axit axetic.
C. Dung dịch X4 có thể làm quỳ tím chuyển màu hồng.
D. Nhiệt độ nóng chảy của X3 cao hơn X1.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử trường Chuyên ĐHSP Hà Nội - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A HD: Đọc ngược lại quá trình từ những gì chúng ta rõ để phân tích ra chất ban đầu. Xem nào:

nilon-6,6 được tạo từ hexametylenđiamin H2N[CH2]6NH2 và axit ađipic HOOC-[CH2]4-COOH

X1 + H2SO4 → X3 + H2SO4 nên rõ X1 là muối natri của axit ađipic

||→ có X3 là axit ađipic và còn lại X4 là hexametylenđiamin rồi.

để ý các phản ứng xảy ra theo đúng tỉ lệ nên C8H14O4 là HOOC-[CH2]4-COOC2H5.

||→ X2 là ancol etylic C2H5OH. ||→ thấy luôn phát biểu A đúng.

B. sai vì nhiệt độ sôi của axit axetic CH3COOH cao hơn ancol etylic C2H5OH (X2).

C. X4 là điamin, là bazơ, làm quỳ tím chuyển màu xanh chứ không phải là màu hồng (tránh nhầm.!).

D. X1 là muối, X3. RÕ nhiệt độ nóng chảy của muối cao hơn RẤT nhiều so với axit rồi.!

Bình luận
hoanghuyn Bài này giải như nào ạ
24 Tháng 5 lúc 21:27
nickvip993 ko cần giải
25 Tháng 5 lúc 21:12 Cảm ơn
nguyentaluat x3 là axit adipic, X4 là hexandiamin rồi làm tiếp là oki :v
1 Tháng 6 lúc 20:10 Cảm ơn
sasukeduy113 dựa theo sản phẩm nilon 6,6 => X3 là HOOC-[CH2]4-COOH và X4 là H2n-[CH2]6-NH2
từ X3 suy ra X1 là NaOOC-[CH2]4-COONa
từ X1 suy ra chất ban đầu là C2H5OOC-[CH2]4-COOH => X2 là C2H5OH
từ đây suy ra các đáp án đó e
1 Tháng 6 lúc 20:40 Cảm ơn
lehuy5689 viết ngược lại chất X là Hooc(ch2)4cooc2h5 đc k mod
Trả lời 3 Tháng 6 lúc 14:46
nqtuan94 nó cũng vậy mà em ?
3 Tháng 6 lúc 14:47 Cảm ơn
lehuy5689 dạ hihihi
3 Tháng 6 lúc 14:47 Cảm ơn