Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế bào. 2. Sự phiên mã diễn ra ở tế bào chất. 3. Phân tử mARN?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế bào. 2. Sự phiên mã diễn ra ở tế bào chất. 3. Phân tử mARN?

ID [514456]

Cho các thông tin sau: 1. Sự phiên mã diễn ra trong nhân tế bào.
2. Sự phiên mã diễn ra ở tế bào chất.
3. Phân tử mARN tạo ra không chứa các đoạn intron.
4. Phân tử mARN mới tạo ra có chứa các đoạn intron.
5. Axit amin mở đầu là mêtiônin.
6. Axit amin mở đầu là foocmin mêtiônin.
Đặc điểm của quá trình phiên mã và dịch mã ở vi khuẩn là

A. 2, 3, 6
B. 1, 3, 5
C. 1, 4, 5
D. 2, 3, 5
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án A Phiên mã và dịch mã của vi khuẩn chứa các đặc điểm sau 2,3,6 → Đáp án A
Bình luận
huongtra08 trả lời đúng cũng đỏ . 27/4/2017
27 Tháng 4 lúc 23:15
theshadowct đề này lỗi nhiều bạn nhỉ 27/4/2017
27 Tháng 4 lúc 23:21 Cảm ơn
huongtra08 ừ 27/4/2017
27 Tháng 4 lúc 23:22 Cảm ơn
minhman9502 Vi khuẩn là sinh vật nhân thực mà?? ai giải thích cho em với . 28/4/2017
Trả lời 28 Tháng 4 lúc 19:51
baongoc178 vi khuẩn nhân sơ chứ --' 3/5/2017
3 Tháng 5 lúc 23:27 Cảm ơn
duongvancuongduc Sao 2 lại đúng k phải ở vùng nhân à . 29/4/2017
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 15:50
congatri what ?
Trả lời 13 Tháng 8 lúc 23:2
hiennguyen2612 t thấy đúng mà Trí vi khuẩn nhân sơ
13 Tháng 8 lúc 23:4 Cảm ơn