Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao, hoa đỏ c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao, hoa đỏ c?

ID [315531]

Cho cây dị hợp về 2 cặp gen, kiểu hình cây cao hoa đỏ tự thụ phấn, ở F1 xuất hiện 4 kiểu hình trong đó cây cao, hoa đỏ chiếm tỷ lệ 66%. Phép lai nào dưới đây phù hợp với kết quả trên. Biết rằng tương phản với cây cao là cây thấp; tương phản với hoa đỏ là hoa trắng và mọi diễn biến trong giảm phân ở tế bào sinh hạt phấn và sinh noãn là giống nhau.

A. 6.PNG
B. 2.PNG
C. 3.PNG
D. 5.PNG

👉 Câu hỏi trong đề: Đề ôn thi THPTQG năm 2017_số 4_trường Đặng Thai Mai

Thái Thị Trang
Đáp án D
Lời giải:
-Xét phép lai B tỉ lệ cao, đỏ =0.75x0.75=0.5625→Loại

+Vì P có các cặp gen dị hợp nên tỉ lệ kiểu hình trội có thể tính theo công thức 0.5+\(\dfrac{ab}{ab}\)(Áp dụng với di truyền liên kết)

-Xét phép lai A ta có tỉ lệ cao đỏ =0.5+\(\dfrac{ab}{ab}\)=0.5+0.1x0.1=0.51→Loại

-Xét phép lai C ta có tỉ lệ cao đỏ =0.5+0.3x0.3-0.59→Loại

-Xét phép lai D ta có tỉ lệ cao đỏ =0.5+0.4x0.4=0.66→Thỏa mãn

\(\Rightarrow\)Vậy chọn đáp án D
Bình luận
ngoc243 f=40 chứ ạ
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 13:41
congatri 0,66-0,5 =ab/ab do tự thụ 0,16=0,4*0,4 f=1-2*0,4 =0,2=20%
14 Tháng 8 lúc 14:33 (2) Cảm ơn
ngoc243 trường hợp nào cần nhân 2 ạ
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 14:38
congatri khi mà cái giao tử tách ra 50%
14 Tháng 8 lúc 14:39 (2) Cảm ơn
congatri sao nó hiện chuẩn nhỉ ???? ghi thiệt dài à , là khi cái giao tử tách ra <0,25 thì f=2* giao tử đó vì f không thể lớn hơn 50%
14 Tháng 8 lúc 14:42 (1) Cảm ơn