Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung d?
02432 99 98 98 MoonBook.vn eMoon.vn iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung d?

ID 633223.

Cho dãy các chất: KHCO3, KHSO4, Cr(OH)3, CH3COONH4, Al, Al(OH)3, Cr(OH)2. Số chất trong dãy vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch NaOH là

A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 6.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nguyentiep 1,3,4,5,6 ạ?
3 Tháng 3 lúc 20:43
nqtuan94 KHCO3 , Cr(OH)3 , CH3COONH4 , Al , Al(OH)3
3 Tháng 3 lúc 21:24 Cảm ơn
Dungtintao Cr(OH)3 chỉ phản ứng vs kiềm đặc
5 Tháng 4 lúc 14:24 Cảm ơn
rongden_167 #dungtintao: em nhầm sang oxit crom: Cr₂O₃ rồi em nhé.!
18 Tháng 5 lúc 17:29 Cảm ơn
huongg2706 cho e hỏi gồm những chất nào vậy ạ?
18 Tháng 5 lúc 16:48
Maimaihanhdao 13456
18 Tháng 5 lúc 17:27 Cảm ơn
avioii123 1,2,4,5,6 chứ :V vì Cr(oh)3 t/d với đặc thôi ????
28 Tháng 5 lúc 1:21
Truongthimyhue Cr(oh)3 al(oh)3 cro3 cr2o3 lưỡng tính
22 Tháng 6 lúc 6:49
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 140.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ