Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy ?

ID [654439]

Cho dãy các chất sau: vinyl fomat, metyl acrylat, glucozơ, saccarozơ, etyl amin, alanin. Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng là:

A. 6.
B. 3.
C. 5.
D. 4.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
Tho101

Thỏ

Giải: Số chất tham gia phản ứng thủy phân trong môi trường axit đun nóng gồm

Vinyl fomat, metyl acrylat và saccarozơ ⇒ Chọn B

nguyennghia1999 sao alanin k bị thủy phân nó vẫn pư với h20 tạo ion lưỡng cực mà
30 Tháng 4 lúc 7:20
kankugu3579 Phải tạo chất mới nữa b
30 Tháng 4 lúc 8:56 Cảm ơn
lequocdat1234 tại vì đó không phải phản ứng thủy phân
1 Tháng 5 lúc 9:11 Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lê Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ