Cho dãy các dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch trong ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy các dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch trong ?

ID [601221]

Cho dãy các dung dịch sau: C6H5NH2, NH2CH2COOH, HOOC[CH2]2CH(NH2)COOH C2H5NH2, NH2[CH2]2CH(NH2)COOH. Số dung dịch trong dãy làm đổi màu quỳ tím ?

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
ti2002 Các chất nào ạ
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 22:27
tranduchoanghuy HOOC(CH₂)₂CH(NH₂)COOH, C₂H₅NH₂, NH₂(CH₂)₂CH(NH₂)COOH
15 Tháng 8 lúc 22:11 (1) Cảm ơn