Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung?
02432 99 98 98 Đề thi thử THPT QG MoonBook.vn eMoon.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Tìm

Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung?

ID 608530.

Cho dãy chất sau: H2NCH(CH3)COOH, C6H5OH (phenol), CH3COOCH3, C2H5OH, CH3NH3Cl. Số chất trong dãy tác dụng được với dung dịch KOH đun nóng là:

A. 4.
B. 5.
C. 2.
D. 3.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167 ( Phạm Hùng Vương )

4/12/2017 lúc 8:58 Link fb: https://www.facebook.com/HV.rongden167

HD: các chất có khả năng phản ứng với KOH đun nóng gồm:

• amino axit: H2NCH(CH3)COOH + KOH → H2NCH(CH3)COOK + H2O.

• phenol: C6H5OH + KOH → C6H5OK + H2O.

• este: CH3COOCH3 + KOH → CH3COOK + CH3OH.

• muối amoni clorua của amin: CH3NH3Cl + KOH → CH3NH2 + KCl + H2O.

chỉ có ancol C2H5OH không phản ứng ⇒ chọn đáp án A. ♥.

01869382745 1 2 3 cái thứ 5 tác dụng dc à
3/12/2017 lúc 23:7
lovelychildhood ch3nh3cl + koh --> ch3nh2 + kcl + h2o
3/12/2017 lúc 23:8 (1) Cảm ơn
letuananhbv93 Bỏ C2H5OH em nhé
4/12/2017 lúc 0:33 (1) Cảm ơn