Cho dãy chuyển hóa :&; Vậy X2 là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa :&; Vậy X2 là

ID [637050]

Cho dãy chuyển hóa : 1.png Vậy X2

A. ClH3NCH2COONa
B. H2NCH2COONa.
C. H2NCH2COOH.
D. ClH3NCH2COOH
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án B
Bình luận
fcnachoa37 ??????????????????????????
Trả lời 23 Tháng 3 lúc 20:34
nqtuan94 X1 : NH3CL-CH2-COOH
X2 : H2N-CH2-COONa
23 Tháng 3 lúc 21:14 Cảm ơn