Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom: Các chất X, và Z lần lượt là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom: Các chất X, và Z lần lượt là

ID [635992]

Cho dãy chuyển hóa giữa các hợp chất của crom:
635992[de].png
Các chất X, và Z lần lượt là

A. Na2Cr2O7 và NaCrO2.
B. Na2CrO4 và Cr(OH)3.
C. Na2CrO4 và NaCrO2.
D. Na2Cr2O7 và Cr(OH)3.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận