Cho dãy chuyển hóa sau: Biết X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau: Biết X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

ID 456531.

Cho dãy chuyển hóa sau:
hoa1.png
Biết X, Y, Z đều là các sản phẩm chính. Công thức cấu tạo của X, Y, Z lần lượt là

A. CH3–CH=CH2; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl–CHOH–CH2Cl.
B. CH≡C–CH3 ; CH2Cl–CCl2–CH3 ; CH2OH–CHOH–CH2Cl.
C. C2H2; CH2=CH-CH3; CH2Cl–CHCl–CH2Cl.
D. CH2=CH–CH3; CH2=CH–CH2Cl; CH2Cl–CHCl–CH2OH.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
rongden_167

Phạm Hùng Vương

HD: Dãy chuyển hóa này là phương trình điều chế glixerol đã được giới thiệu trong sách giáo khoa,

Quá trình các phản ứng và 1 số cơ chế như sau:

♦ Phản ứng dehydro hóa: \(\texttt{CH}_3\texttt{CH}_2\texttt{CH}_3 \xrightarrow{t^0} \texttt{CH}_3\texttt{CH=CH}_2 \pm \texttt{ H}_2\)

♦ ở nhiệt độ cao, xảy ra phản ứng thế halogen ở C no: \(\texttt{CH}_3\texttt{CH=CH}_2 \xrightarrow[500^0C]{\texttt{ + Cl}_2} \texttt{CH}_2\texttt{Cl-CH=CH}_2\)

♦ sau đó đúng theo Maccopnhicop: \( \texttt{CH}_2\texttt{Cl-CH=CH}_2 \xrightarrow{\texttt{ + Cl}_2 \pm \texttt{ H}_2\texttt{O}} \texttt{ CH}_2\texttt{Cl-CHOH-CH}_2\texttt{Cl}\)

► Chú ý cái này: trong dung dịch Cl2: Cl2 + H2O → HCl + HClO.

HO-Cl cộng ưu tiên theo Maccopnhicop giống cộng HX ( cái này đọc lại SGK nhé ), để ý nhóm -OH ưu tiên hơn -Cl.

Tuy nhiên, có thể suy luận theo cách sau để tìm sản phẩm chính:

ta biết: Cl có số oxh +1 nên dạng của HClO có thể hình dung: tương tự như:

-CH=CH2 thì C bậc cao hơn có số oxh = -1; C bậc thấp hơn có số oxh là -2 nên rõ cái -OH sẽ đính vào C bậc cao, -Cl đính vào C bậc thấp ( theo kiểu âm-dương)
♦ Còn lại thì chỉ là phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen:

.

Vậy đáp án cần chọn là A. ♥♥♥
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

HD: Dãy chuyển hóa này là phương trình điều chế glixerol đã được giới thiệu trong sách giáo khoa,

Quá trình các phản ứng và 1 số cơ chế như sau:

♦ Phản ứng dehydro hóa: \(\texttt{CH}_3\texttt{CH}_2\texttt{CH}_3 \xrightarrow{t^0} \texttt{CH}_3\texttt{CH=CH}_2 \pm \texttt{ H}_2\)

♦ ở nhiệt độ cao, xảy ra phản ứng thế halogen ở C no: \(\texttt{CH}_3\texttt{CH=CH}_2 \xrightarrow[500^0C]{\texttt{ + Cl}_2} \texttt{CH}_2\texttt{Cl-CH=CH}_2\)

♦ sau đó đúng theo Maccopnhicop: \( \texttt{CH}_2\texttt{Cl-CH=CH}_2 \xrightarrow{\texttt{ + Cl}_2 \pm \texttt{ H}_2\texttt{O}} \texttt{ CH}_2\texttt{Cl-CHOH-CH}_2\texttt{Cl}\)

► Chú ý cái này: trong dung dịch Cl2: Cl2 + H2O → HCl + HClO.

HO-Cl cộng ưu tiên theo Maccopnhicop giống cộng HX ( cái này đọc lại SGK nhé ), để ý nhóm -OH ưu tiên hơn -Cl.

Tuy nhiên, có thể suy luận theo cách sau để tìm sản phẩm chính:

ta biết: Cl có số oxh +1 nên dạng của HClO có thể hình dung: tương tự như:

-CH=CH2 thì C bậc cao hơn có số oxh = -1; C bậc thấp hơn có số oxh là -2 nên rõ cái -OH sẽ đính vào C bậc cao, -Cl đính vào C bậc thấp ( theo kiểu âm-dương)
♦ Còn lại thì chỉ là phản ứng thủy phân dẫn xuất halogen:

.

Vậy đáp án cần chọn là A. ♥♥♥
nhiheomat @@sai câu này . 21/2/2014
21 Tháng 2 lúc 23:35
hanthienlong hay day . 5/6/2014
5 Tháng 6 lúc 23:26
lovektdnftu quá ngu xuẩn. hjx hjx . 14/11/2014
14 Tháng 11 lúc 0:23
quyettamviy đáp án sai . 14/11/2014
14 Tháng 11 lúc 0:30
tkhoanchuthuongkodau chị chữa bài khuôn khổ thế sao bọn em hiểu đc?????: . 14/11/2014
14 Tháng 11 lúc 14:11
COEUS cài này là phải o nằm trong cl nằm ngoài ãi cả chữa . 14/11/2014
14 Tháng 11 lúc 14:49
Overkill1997 Overkill1997 DUNG DỊCH Cl2 -_- . 14/11/2014
14 Tháng 11 lúc 19:11
denhat185 kho ge . 16/11/2014
16 Tháng 11 lúc 14:22
hocsinhthaythienltt chị giảng dài dòng kinh . 20/11/2014
20 Tháng 11 lúc 1:21
hocsinhthaythienltt lòng ongf mãi mà chị chẳng nói tại sao là ngoài mà không phải trong? . 20/11/2014
20 Tháng 11 lúc 1:24
tranhoangphuong chi nay chua bai k hay bang thay son . 27/11/2014
27 Tháng 11 lúc 15:17
tranthikhanhly Anh Rong den giải lúc nào cũng hay . 11/2/2015
11 Tháng 2 lúc 15:40
BoCuoi BoCuoi giải vip hay hơn video nhiều :3. . 23/3/2015
23 Tháng 3 lúc 22:33
meomup97 hay (y) . 24/5/2015
24 Tháng 5 lúc 12:33
canhdieunogio con này khó quá . 31/5/2015
31 Tháng 5 lúc 10:26
vtrdl22 xem video met . 31/5/2015
31 Tháng 5 lúc 10:47
nhiheomat @@sai câu này . 21/2/2014
22 Tháng 2 lúc 23:35
hanthienlong hay day . 5/6/2014
6 Tháng 6 lúc 23:26
lovektdnftu quá ngu xuẩn. hjx hjx . 14/11/2014
15 Tháng 11 lúc 0:23
quyettamviy đáp án sai . 14/11/2014
15 Tháng 11 lúc 0:30
tkhoanchuthuongkodau chị chữa bài khuôn khổ thế sao bọn em hiểu đc?????: . 14/11/2014
15 Tháng 11 lúc 14:11
COEUS cài này là phải o nằm trong cl nằm ngoài ãi cả chữa . 14/11/2014
15 Tháng 11 lúc 14:49
Overkill1997 Overkill1997 DUNG DỊCH Cl2 -_- . 14/11/2014
15 Tháng 11 lúc 19:11
denhat185 kho ge . 16/11/2014
17 Tháng 11 lúc 14:22
hocsinhthaythienltt chị giảng dài dòng kinh . 20/11/2014
21 Tháng 11 lúc 1:21
hocsinhthaythienltt lòng ongf mãi mà chị chẳng nói tại sao là ngoài mà không phải trong? . 20/11/2014
21 Tháng 11 lúc 1:24
tranhoangphuong chi nay chua bai k hay bang thay son . 27/11/2014
28 Tháng 11 lúc 15:17
tranthikhanhly Anh Rong den giải lúc nào cũng hay . 11/2/2015
12 Tháng 2 lúc 15:40
BoCuoi BoCuoi giải vip hay hơn video nhiều :3. . 23/3/2015
24 Tháng 3 lúc 22:33
meomup97 hay (y) . 24/5/2015
25 Tháng 5 lúc 12:33
canhdieunogio con này khó quá . 31/5/2015
1 Tháng 6 lúc 10:26
vtrdl22 xem video met . 31/5/2015
1 Tháng 6 lúc 10:47
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

Trụ sở: Tầng 3 No – 25 Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, Hà Nội

VP: Số 24 - Trung Yên 11 - Cầu Giấy - Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017

DMCA.com Protection Status

Khóa học online và Sách ID được phân phổi bởi

Cty cổ phần đầu tư phát triển iMus

Chính sách và quy định chung
Chính sách bảo mật thông tin
ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: