Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho dãy chuyển hóa sau :Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

ID 455663.

Cho dãy chuyển hóa sau :
image114.png
Biết X, Y, Z đều là sản phẩm chính, Z là chất nào trong số các chất sau đây ?

A. CH2=CH-CH2–CH3 
B.  CH3–CH=CH–CH3  
C. (CH3–CH2–CH2–CH2)2O
D. CH3–CH2–CHOH–CH3
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
binhnguyentrang

Trần Duy Trang

X : C=C-C-C
Y : C-C(OH)-C-C
Z : C-C=C-C

Đáp án B.
manhmailinh ntntntnt . 13/1/2014
14 Tháng 1 lúc 16:30
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: