Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều có tần số tha?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều có tần số tha?

ID [664536]

Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có giá trị các phần tử cố định. Đặt vào hai đầu đoạn này một điện áp xoay chiều có tần số thay đổi. Khi tần số góc của dòng điện bằng w0 thì hiệu điện thế giữa hai bản tụ là UC = 45 V và hiệu điện thế giữa hai cuộn cảm thuần là UL = 5 V. Để trong mạch xảy ra cộng hưởng, ta phải thay đổi tần số góc của dòng điện đến giá trị w bằng

A. 0.
B.0.
C. ω0/3.
D. ω0/9.
Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A
Bình luận
vuamagic123 ai giúp tui vs
9 Tháng 8 lúc 23:50