Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm ch?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm ch?

ID [662300]

Cho este no, đa chức, mạch hở X (có công thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu được sản phẩm chỉ gồm một muối của axit cacboxylic và một ancol. Biết X có tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo phù hợp với X là

A. 1.
B. 2.
C. 4.
D. 3.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Chuyên ĐH Vinh - Nghệ An - Lần 3 - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D Giải: Các CTCT thỏa mãn là (HCOO)2C2H4, HCOOCH2CH2CH2OOCH, HCOOCH2CH(CH3)OOCH ⇒ chọn D.

Bình luận
trangtrang2912 3 CTCT là gì thế ạ?
Trả lời 21 Tháng 5 lúc 7:44
tranduchoanghuy (HCOO)₂C₂H₄, HCOOCH₂CH₂CH₂OOCH, HCOOCH₂CH(CH₃)OOCH nha em ^_^
21 Tháng 5 lúc 7:58 Cảm ơn
letungvp Đề bài là cho este X mà .sao LG X lại là axit
16 Tháng 6 lúc 9:13 Cảm ơn
ngocanh13112k Cậu nhìn kỹ xem, chúng đều là este mà .-. HCOO chứ có phải COOH đâu
16 Tháng 6 lúc 9:15 Cảm ơn
trang78783698 chỉ có 2 thôi mà @@@
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 9:29
nqtuan94 Xem LG của Mod Huy nhé
22 Tháng 5 lúc 9:41 Cảm ơn
trang2111 a Huy cái câu này sao có chất (COOCH3)2 lại không được ạ
Trả lời 22 Tháng 5 lúc 18:1
julljull X có pư trág bạc mà b
22 Tháng 5 lúc 19:40 Cảm ơn
huy2004 tại sao ko có CT HCOOCH(C2H5)OOCH ạ
Trả lời 24 Tháng 5 lúc 22:20
sasukeduy113 vì đề nói chất tạo từ axit và ANCOL đó e
nếu chất này tách ra gốc ancol là C2H5CH(OH)2 @@
2 nhóm OH gắn vào cùng 1 C nên không bền nên bị phân huy tạo ra C2H5CHO +H2O=> ko phải ancol @@
24 Tháng 5 lúc 22:30 Cảm ơn
vanhuong2k ko có Ct (HCOO)2CH2 à smod
Trả lời 5 Tháng 6 lúc 23:50
sasukeduy113 đề nói thủy phân thu 1 muối và 1 ancol
nếu ct em thì thủy phân cho HCOONa và CH2(OH)2
chất này không bền bị thủy phân cho HCHO và H2O => không tạo ancol => ko thỏa
5 Tháng 6 lúc 23:53 (1) Cảm ơn
vanhuong2k ok a
5 Tháng 6 lúc 23:55 Cảm ơn