Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt p?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt p?

ID [0]

Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh2w.png. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của hai cá thể trên rồi gây lưỡng bội hóa thu dòng thuần. Xác định số dòng thuần có thể có?

A.16.
B.12.
C.64.
D.32.
Bình luận
khanhhan25062011 - s lại lấy 8 cộng 4 ạ

Trả lời

mol2k nuôi riêng rẽ hạt phấn 2 kiểu gen :v hỏi tổng thì phải cộng vào thôi
uyenuyenpcy - lại sai key

Trả lời

lenguyenwr - Hehe... mod chơi tâm lý voãi... mới khúc dạo đầu đã có j đó SAI SAI RỒI -_-

Trả lời

thepiq123 - 12 :? . 13/4/2018

Trả lời

trangHM TB1: AaBbDdee => 2*2*2*1 = 8 dòng thuần TB2 : Hh Gl/gl => 2*2 = 4 dòng thuần => 8+4 = 12 => chọn B . 16/4/2018
khuedz - vãi nồi

Trả lời

truongduycuongg - sai key roi

Trả lời

hangnau - @@??? 12 chứ

Trả lời

trangHM đáp án B đó em, lỗi key rồi
ngananhcobala2712 - 8 +4 đk 12 mà

Trả lời

maimaihanhdao bên số 2 có hv cho 4 tổng là 2*4+8
ngananhcobala2712 tb 2 có dị hợp cặp kia đâu mà đòi hoán vị -_-
maimaihanhdao ờ nhở mắt cận nhìn thành i nhỏ
ngananhcobala2712 uk