Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt p?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt p?

ID [0]

Cho hai cá thể thuộc hai loài thực vật lưỡng bội có kiểu gen lần lượt là AaBbDdee và Hh2w.png. Bằng phương pháp nuôi cấy hạt phấn riêng rẽ của hai cá thể trên rồi gây lưỡng bội hóa thu dòng thuần. Xác định số dòng thuần có thể có?

A. 16.
B. 12.
C. 64.
D. 32.
Nguyễn Thị Oanh
https;//fb.com/moon.vn
Đáp án A
Bình luận
ngananhcobala2712 8 +4 đk 12 mà
Trả lời 5 Tháng 2 lúc 23:26
maimaihanhdao bên số 2 có hv cho 4 tổng là 2*4+8
5 Tháng 2 lúc 23:28 Cảm ơn
ngananhcobala2712 tb 2 có dị hợp cặp kia đâu mà đòi hoán vị -_-
5 Tháng 2 lúc 23:29 Cảm ơn
maimaihanhdao ờ nhở mắt cận nhìn thành i nhỏ
5 Tháng 2 lúc 23:31 Cảm ơn
ngananhcobala2712 uk
5 Tháng 2 lúc 23:33 Cảm ơn
hangnau @@??? 12 chứ
Trả lời 8 Tháng 2 lúc 22:26
trangHM đáp án B đó em, lỗi key rồi
9 Tháng 2 lúc 10:43 Cảm ơn
truongduycuongg sai key roi
10 Tháng 2 lúc 20:43
khuedz vãi nồi
Trả lời 12 Tháng 2 lúc 20:44
thepiq123 12 :? . 13/4/2018
13 Tháng 4 lúc 21:50
trangHM TB1: AaBbDdee => 2*2*2*1 = 8 dòng thuần TB2 : Hh Gl/gl => 2*2 = 4 dòng thuần => 8+4 = 12 => chọn B . 16/4/2018
16 Tháng 4 lúc 17:34 Cảm ơn
lenguyenwr Hehe... mod chơi tâm lý voãi... mới khúc dạo đầu đã có j đó SAI SAI RỒI -_-
Trả lời 29 Tháng 4 lúc 21:59
uyenuyenpcy lại sai key
16 Tháng 5 lúc 4:3
khanhhan25062011 s lại lấy 8 cộng 4 ạ
Trả lời 21 Tháng 5 lúc 20:9
mol2k nuôi riêng rẽ hạt phấn 2 kiểu gen :v hỏi tổng thì phải cộng vào thôi
21 Tháng 5 lúc 20:14 Cảm ơn