Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C và khoảng cách giữa hai bản tụ là?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Đề tổng hợp phần 1

Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C và khoảng cách giữa hai bản tụ là?

ID [653186]

Cho hai linh kiện sau: cuộn cảm có độ tự cảm L, tụ điện phẳng không khí có điện dung C và khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 mm. Ban đầu mắc tụ điện vào nguồn điện không đổi có suất điện động E. Tụ điện được tích điện đến điện tích cực đại là 4 nC và cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 103 V/m. Sau đó ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi mắc với cuộn cảm L nói trên để tạo thành mạch dao động điện từ tự do. Biết cường độ dòng điện cực đại qua cuộn cảm là 10 mA. Cho tốc độ truyền sóng điện từ trong chân không là c = 3.108 m/s. Nếu dùng mạch LC này làm mạch chọn sóng của máy thu thanh đơn giản thì mạch sẽ chọn được sóng điện từ có bước sóng

A. 240π m.
B. 360π m.
C. 60π m.
D. 120π m.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử Sở GD&ĐT Nam Định - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án A 10e.png
Bình luận
dchy89 tính L ra 4.10^-3 mÀ. và lam đa =2400 pi ? ai tính lại giúp t vơi . 18/4/2018
Trả lời 18 Tháng 4 lúc 0:17
dungh Dungh Bạn tính L sai rồi . 19/4/2018
19 Tháng 4 lúc 12:19
minhlong882000 2400 ms đúng chứ . 21/4/2018
21 Tháng 4 lúc 8:32
nguyennghia1999 U=ED thì U là điện áp hiệu dụng chứ anh => Uo=căn2 . 21/4/2018
Trả lời 21 Tháng 4 lúc 10:42
truongbig08 Em tính C ra 10^-9 và thế vào ra 2400pi, có sai sót gì không ạ ?
5 Tháng 6 lúc 23:43 Cảm ơn
nocnguyen làm sao tính c ạ
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 7:38
reus98 Ta có : Uo = Ed = 10^3.10^-3 = 1 V
+ Lại có : 1/2 CUo^2 = 1/2 LIo^2
hay CUo^2 = LIo^2
=> L = CUo^2/Io^2= 4.10^-9.1/(10.10^-3)^2 = 4.10^-5
=> lam đa = 2pi.c. căn ( LC ) = 240pi m
24 Tháng 6 lúc 6:6 Cảm ơn
duyche C co r ma
19 Tháng 6 lúc 7:39
loanlim1120 E bằng bn ạ
Trả lời 23 Tháng 6 lúc 23:24
reus98 Đề cho rồi e nhé : cường độ điện trường giữa hai bản tụ là 10^3 V/m.
=> Uo = Ed = 10^3.10^-3 = 1 V
+ Lại có : 1/2 CUo^2 = 1/2 LIo^2
hay CUo^2 = LIo^2
=> L = CUo^2/Io^2= 4.10^-9.1/(10.10^-3)^2 = 4.10^-5
=> lam đa = 2pi.c. căn ( LC ) = 240pi m
24 Tháng 6 lúc 6:6 Cảm ơn