Cho hàm số fleft( x right) có đồ thị hàm số y = f'left( x right) được cho như hình vẽ bên. Hàm số y = fleft( {?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Cho hàm số fleft( x right) có đồ thị hàm số y = f'left( x right) được cho như hình vẽ bên. Hàm số y = fleft( {?

ID [719809]

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) được cho như hình vẽ bên. Hàm số \(y = f\left( {\cos x} \right) + {x^2} - x\) đồng biến trên khoảng

A. \(\left( {1;2} \right).\)
B. \(\left( { - 1;0} \right).\)
C. \(\left( {0;1} \right).\)
D. \(\left( { - 2; - 1} \right).\)
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A
Bình luận
sieunhantn Mod oi cau nay cassio dc ko a
3 Tháng 4 lúc 1:53
taipro11a1 k đc đâu em vẫn phải làm tự luận nhé
3 Tháng 4 lúc 8:6 (1) Cảm ơn
huonglan209 câu này dùng được nhưng rất phức tạp đó nha.mình có thể lên kệnh youtube là sẽ có nhiều dạng như thế này.còn tự luận thì minh f áp dụng những cái cơ bản
đó là - 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
rồi biện luận tương tự với g'(x)
3 Tháng 4 lúc 8:11 (1) Cảm ơn
sieunhantn Cos x chạy từ -1 đến 1 thì sao f'(cosx) cũng từ -1 đến 1 vậy ạ
3 Tháng 4 lúc 16:54 Cảm ơn
npnspeed Từ đồ thị hàm y=f'(x) đó bạn!
3 Tháng 4 lúc 17:0 Cảm ơn
nquin607 Sao lại từ chỗ lớn hơn bằng 2x-2 mà suy ra đc khoảng đồng biến v ạ
16 Tháng 4 lúc 8:30
taipro11a1 đề bài yêu cầu tìm đồng biến nha em nên g'x >0
16 Tháng 4 lúc 10:6 (1) Cảm ơn
ducanh1x2001 chẳng hiểu gì cả help me
10 Tháng 5 lúc 17:25
huonglan209 câu này dùng casio được nhưng rất phức tạp đó nha.mình có thể lên kệnh youtube là sẽ có nhiều dạng như thế này.còn tự luận thì minh f áp dụng những cái cơ bản
đó là - 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
rồi biện luận tương tự với g'(x)
10 Tháng 5 lúc 21:1 (1) Cảm ơn
ducanh1x2001 câu tl giống câu tl cho sieunhantn nên ko hiểu j hết ???
11 Tháng 5 lúc 15:24 (1) Cảm ơn
thuyhiennguyen2709 lên yt gõ thế nào ra dạng này ạ
29 Tháng 5 lúc 17:7
huonglan209 e gõ dạng đồ thị nâng cao thử xem
mà cái này e nhớ những cái này là ok : 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
29 Tháng 5 lúc 19:21 (2) Cảm ơn
thanhtucmg sao đưa vào giá trị tuyệt đối làm gì vậy ad
20 Tháng 9 lúc 21:8