Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $y = f\left( {?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đồ thị hàm số $y = f'\left( x \right)$ được cho như hình vẽ bên. Hàm số $y = f\left( {?

ID [31460]

Cho hàm số \(f\left( x \right)\) có đồ thị hàm số \(y = f'\left( x \right)\) được cho như hình vẽ bên. Hàm số \(y = f\left( {\cos x} \right) + {x^2} - x\) đồng biến trên khoảng

A.\(\left( {1;2} \right).\)
B.\(\left( { - 1;0} \right).\)
C.\(\left( {0;1} \right).\)
D.\(\left( { - 2; - 1} \right).\)
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận
ducanh131102 - thử đáp án nhanh gọn

Trả lời

thanhtucmg - sao đưa vào giá trị tuyệt đối làm gì vậy ad

Trả lời

thuyhiennguyen2709 - lên yt gõ thế nào ra dạng này ạ

Trả lời

huonglan209 e gõ dạng đồ thị nâng cao thử xem
mà cái này e nhớ những cái này là ok : 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
ducanh1x2001 - chẳng hiểu gì cả help me

Trả lời

huonglan209 câu này dùng casio được nhưng rất phức tạp đó nha.mình có thể lên kệnh youtube là sẽ có nhiều dạng như thế này.còn tự luận thì minh f áp dụng những cái cơ bản
đó là - 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
rồi biện luận tương tự với g'(x)
ducanh1x2001 câu tl giống câu tl cho sieunhantn nên ko hiểu j hết ???
nquin607 - Sao lại từ chỗ lớn hơn bằng 2x-2 mà suy ra đc khoảng đồng biến v ạ

Trả lời

taipro11a1 đề bài yêu cầu tìm đồng biến nha em nên g'x >0
sieunhantn - Mod oi cau nay cassio dc ko a

Trả lời

taipro11a1 k đc đâu em vẫn phải làm tự luận nhé
huonglan209 câu này dùng được nhưng rất phức tạp đó nha.mình có thể lên kệnh youtube là sẽ có nhiều dạng như thế này.còn tự luận thì minh f áp dụng những cái cơ bản
đó là - 1 < = cos x < = 1
---> -1 < = f'(cosx )< = 1
---> |-sin x.f'(cosx) | < = 1
rồi biện luận tương tự với g'(x)
npnspeed Từ đồ thị hàm y=f'(x) đó bạn!
sieunhantn Cos x chạy từ -1 đến 1 thì sao f'(cosx) cũng từ -1 đến 1 vậy ạ