Cho hàm số fleft( x right) = frac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}. Tính P = fleft( {frac{1}{{600}}} right) + fleft( ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số fleft( x right) = frac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}. Tính P = fleft( {frac{1}{{600}}} right) + fleft( ?

ID [754868]

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}\). Tính \(P = f\left( {\dfrac{1}{{600}}} \right) + f\left( {\dfrac{3}{{600}}} \right) + f\left( {\dfrac{5}{{600}}} \right).. + f\left( {\dfrac{{599}}{{600}}} \right)\).

A. \(150.\)
B. \(599.\)
C. \(50.\)
D. \(\dfrac{{149}}{3}\).
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án C
Bình luận
tina01 em la ra cau A
Trả lời 13 Tháng 11 lúc 22:3
huynhthanhdat1311 giải giúp em vs ạ
28 Tháng 11 lúc 16:27
linhlinh2002 e ra 599/6 ạ
Trả lời 1 Tháng 12 lúc 19:46