Cho hàm số $f\left( x \right) = \frac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}$. Tính $P = f\left( {\frac{1}{{600}}} \right) + f\left( ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số $f\left( x \right) = \frac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}$. Tính $P = f\left( {\frac{1}{{600}}} \right) + f\left( ?

ID [28199]

Cho hàm số \(f\left( x \right) = \dfrac{{{9^x} - 2}}{{{9^x} + 3}}\). Tính \(P = f\left( {\dfrac{1}{{600}}} \right) + f\left( {\dfrac{3}{{600}}} \right) + f\left( {\dfrac{5}{{600}}} \right).. + f\left( {\dfrac{{599}}{{600}}} \right)\).

A.\(150.\)
B.\(599.\)
C.\(50.\)
D.\(\dfrac{{149}}{3}\).
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án C
Bình luận
phminhden - 599/6

Trả lời

tantran2003 - f(x) + f(1-x) =1/3 ^^ sao chả ai giải nhỉ ?

Trả lời

hoangkien01234 - giúp mình với

Trả lời

huynhxum1304 - em ra 599/6 ạ

Trả lời

daovu2206 - Câu này ko có đáp án đúng

Trả lời

linhlinh2002 - e ra 599/6 ạ

Trả lời

huynhthanhdat1311 - giải giúp em vs ạ

Trả lời

tina01 - em la ra cau A

Trả lời