Cho hàm số y = - {x^4} + left( {m - 1} right){x^2} + 2m + 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số y = - {x^4} + left( {m - 1} right){x^2} + 2m + 1. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m thuộc đoạn ?

ID [0]

Cho hàm số \(y = - {x^4} + \left( {m - 1} \right){x^2} + 2m + 1\). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số \(m\) thuộc đoạn \(\left[ { - 20;20} \right]\) để hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng \(\left( {1;2} \right).\)

A. 4.
B. 29.
C. 24.
D. 30.
Đặng Việt Hùng
https://fb.com/lyhung95
Đáp án C
Bình luận
tunguyen642002 sao ko có đáp án ạ
Trả lời 2 Tháng 5 lúc 21:39
huonglan209 ta có đươ cj y '= - 4x^ 3 + 2x( m-1) = 0
---> 2x ( - 2x^ 2 + m-1) =0
---> x=0 hoặc - 2x ^ 2 +m-1 =0 --> 2x^ 2 - m +1 =0
x=0 loại vi k thuojc khaonrg đề bài xét nha s
vậy có 2x^ 2 - m +1 > 0
vì hệ số a > 0 nên có ngoài đồng trong trái vậy có trong khoảng 2 nghiệm cua rpt thì sẽ âm nên từ đó minfht hay các cận cần xét vào thì tìm được m
2 Tháng 5 lúc 22:18 (6) Cảm ơn
huynhbaonhi x^2= (m-1)/2. tại sao ko xét trường hợp 1 là (m-1)/2 <=0 vậy ad
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 17:51
huonglan209 ta có được nếu x^2= (m-1)/2
thì nếu nó =0 thì có được được 1 nghiệm 0 nên có thể nó k đổi dấu đó
nên mình biện luận pt 2x^ 2 -m +1
thì tính denta và ssuy r anghieemj củng được đó
2 Tháng 6 lúc 17:55 (3) Cảm ơn
huynhbaonhi nếu trường hợp <= 0 có dấu ko phụ thuộc vào 2x^2-m+1 thì bỏ qua ko xét trương hợp đó hả c?
Trả lời 2 Tháng 6 lúc 17:58
huonglan209 củng xét thêm cho chắc e .ta có pt 2x^ 2 -m +1 =0
thì nếu nó < 0 thì có pt vô nghiệm
thì cónf x=0 thôi rồi mình xét đó
2 Tháng 6 lúc 21:23 (2) Cảm ơn
radisk e k giải ra đúng kq smod ơi? ai giải chi tiết giúp e vs
Trả lời 5 Tháng 6 lúc 8:10
huonglan209 ta có x=0 hoặc - 2x ^ 2 +m-1 =0 --> 2x^ 2 - m +1 =0
x=0 loại vi k thuộc khoảng đề bài xét nha
vậy có 2x^ 2 - m +1 < 0
---> x1 < x < x2
sau đó áp dụng thêm định lí viet nữa dó
vì có x ^ 2 =(1-m )/ 2
5 Tháng 6 lúc 9:49 (5) Cảm ơn
hoaithuong108 sao cái trên c giải pt>0 mà cái dưới lại pt<0
ai giải chi tiết cho e vs
Trả lời 12 Tháng 6 lúc 14:11
hoangphikiemkhach y ' =-4 x ^ 3 + 2 ( m - 1 )x < = 0
mx < = 2 x ^ 3 + x (1)
vì x thuộc ( 1 ; 2 )
=> (1) m< = 2x ^ 2 + 1
=> -20 < = m < = 3
Vậy m có 24 giá trị
12 Tháng 6 lúc 20:8 (13) Cảm ơn
minhchiencm111 sao bài 1 k lấy giá trị 0 mà bài này lại lấy vậy ad
Trả lời 18 Tháng 6 lúc 10:15
hoangphikiemkhach bài 1 là ID bao nhiêu vậy bạn
18 Tháng 6 lúc 10:53 (4) Cảm ơn
minhchiencm111 741101 ad ạ
18 Tháng 6 lúc 10:55 Cảm ơn
hoangphikiemkhach 2 bài đều là đa thức nên khi xét ĐB ; NB đều phải lấy dấu = còn kết quả 2 bài # nhau nên ko có giá trị 0 thôi chứ ban đầu đều cho = 0 đó bạn
18 Tháng 6 lúc 10:58 (3) Cảm ơn
heloofsfiug m=>3 chứ sao hoangphikiemkhach giải ra m<=3
Trả lời 14 Tháng 7 lúc 10:53
huonglan209 ta có 2x^ 2 - m +1 < 0
---> x1 < x < x2
sau đó mình có thể bấm máy tính tính ra min max nhá
dùng mode7 start 1 .end 2 và step 1/20
từ đó bâm = và nhìn kết quả
14 Tháng 7 lúc 11:16 (2) Cảm ơn
vuongankivtk2109 Làm ơn chỉ cho e cách nhận xét dấu ở từng khoảng của bảng biến thiên đi mà, :(
Trả lời 25 Tháng 7 lúc 15:23
huonglan209 ta có y =2x^ 2 +1
thì y '= 4x
mà x thuộc (1 ;2 ) nên đạo a hfm mang dấu +
vậy ahfm đồng biến nên đạt min tại x =1
vậy thì có m < = 2 .1 +1 =3
25 Tháng 7 lúc 16:52 (1) Cảm ơn
dangmyhanh tại sao ở cái đoạn 2x^2 -m+1 1+2X^2 là làm min max được ạ
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 9:32
alberteinstein12a1 đáp án 22
21 Tháng 12 lúc 16:11