Cho hàm số y = sqrt {{x^2} - 2x + 3} có đồ thị left( C right) và điểm Aleft( {1;a} right). Có bao nhiêu giá ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hàm số y = sqrt {{x^2} - 2x + 3} có đồ thị left( C right) và điểm Aleft( {1;a} right). Có bao nhiêu giá ?

ID [728449]

Cho hàm số \(y = \sqrt {{x^2} - 2x + 3} \) có đồ thị \(\left( C \right)\) và điểm \(A\left( {1;a} \right)\). Có bao nhiêu giá trị nguyên của \(a\) để có đúng hai tiếp tuyến của \(\left( C \right)\) đi qua \(A\)?

A. \(3\).
B. \(2\).
C. \(1\).
D. \(4\).
Đặng Công Đức
https://fb.com/ngacminhquang
Đáp án C 47.png
Bình luận
leduclong08122002 TH2 sao ra pt ( **) kiểu nào vậy ạ
Trả lời 14 Tháng 8 lúc 11:11