Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Cho hàm số $y = {x^3} - 2m{x^2} + x - 2m\left( 1 \right)$. Gọi $A$ là giao điểm của đồ thị hàm số $\left( 1 \right)$ với?

Cho hàm số \(y = {x^3} - 2m{x^2} + x - 2m\left( 1 \right)\). Gọi \(A\) là giao điểm của đồ thị hàm số \(\left( 1 \right)\) với trục hoành, tiếp tuyến của đồ thị hàm số \(\left( 1 \right)\) tại \(A\) cắt trục tung tại \(B\). Tìm giá trị của \(m\) dương để diện tích tam giác \(OAB\) bằng \(1\), trong đó \(O\) là gốc tọa độ.

A. \(m = \dfrac{1}{{\sqrt 2 }}\).

B.  \(m = \sqrt 2 \).

C. \(m = 1\). 

D. \(m = \dfrac{1}{2}\).

Đáp án D

1.png
Cao Lê Minh Ngọc chỗ phương trình hoành độ giao điểm có cách nào phân tích nhân tử nhanh không ạ?
. 07/12/2020
Nguyễn Song Toàn Hình như còn 1 nghiệm là -1/2 nữa đúng ko ?
. 08/10/2019
Hoàng Tú Anh giả sử A(xo,yo) thì y'(xo) là hsg của phương trình tiếp tuyến tại A nên lời giải trên có 4m^2+1 là hsg của pt tiếp tuyến tại A
. 07/08/2019
Nguyễn Thị Hoài Thương dòng thứ 2 là sao vậy ạ
. 06/08/2019
Đoàn Thị Hương Lan thì nó giao với trục hoành là y=0 nên pthđgđ cho (1)=0
ta có pttt cps dạng y=f'(x).(x-xo)+y0 đó
với B(xB;yB) thuộc d:y(x) , y chính là phương trình tiếp tuyến ở trên,
mà B thuộc tung nên xB=0 => yB= y(xB) = y(0) = (4m² + 1)(0 - 2m) = -8m³ - 2m
. 11/10/2018
ngọc hà là sao v c
. 11/10/2018
Đoàn Thị Hương Lan ta có đề cho tiếp tuyến của đồ thị tại A đó nên hoành độ điểm A làm cho y '=0
nên ta có pttt cps dạng y=f'(x).(x-xo)+y0 đó
với B(xB;yB) thuộc d:y(x) , y chính là phương trình tiếp tuyến ở trên,
mà B thuộc tung nên xB=0 => yB= y(xB) = y(0) = (4m² + 1)(0 - 2m) = -8m³ - 2m
e giải tiếp là ra
. 10/10/2018
Hà Phương Thảo vì A là giao điểm đồ thị với trục hoành
. 10/10/2018
Phạm Diễm Quỳnh thì nó giao với trục hoành là y=0 nên pthđgđ cho (1)=0
. 10/10/2018
Nguyen Kim Tuyen tại sao chỗ này pt hoành độ giao điểm = 0 ạ
. 10/10/2018
Nguyen Kim Tuyen vậy là được à chị
. 10/10/2018
Hà Phương Thảo nó là tt Tại A mà em
. 10/10/2018
Nguyen Kim Tuyen bài này mình cho tt đi qua điểm A được không ạ
. 10/10/2018
Le Quyen biểu thức trong trị tuyệt đối không âm nên bỏ trị tuyệt đối luôn. giải ra được m=1/2 hoặc m=-1/2 (loại do đề yêu cầu m dương)
. 15/08/2018
Đoàn Thị Hương Lan thì có trị đó mà e.m = 1/2 đúng r mà e câu này key D đúng r
e tìm ra nghiệm nhưng phải đối chiều dk nữa nha
. 15/08/2018
Họ và tên vế trc của dấu suy ra cuối cùng còn trị tuyệt đối mà sao vẫn giải như k có trị vậy ạ
. 15/08/2018
Thánh Lười Nhìn pt dễ thấy nghiệm chung thôi b, Nhóm 2 số hạng đầu tiên lại, 2 số hạng sau lại ta được thừa số chung là (x-2m)
. 10/08/2018
Phạm Phú Lộc làm sao nhẩm được nghiệm 2m ạ
. 10/08/2018
VNK Ngân Ad là admin hay administrator nghĩa là người quản lý hay quản trị viên, còn Smod là Super Moderator nghĩa là người điều tiết, tụi mình chỉ có nhiệm vụ hỗ trợ mấy bạn thôi
. 06/08/2018
Dat Nguyen Pham thấy trên mạng hay gọi lập viên như v mà
. 06/08/2018
Xem thêm bình luận (17/37)