Cho hình ảnh sau đây về các cơ chế di truyền của một loài sinh vật Cho một số nhận xét sau: (1) Đây là tế bào của m?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hình ảnh sau đây về các cơ chế di truyền của một loài sinh vật Cho một số nhận xét sau: (1) Đây là tế bào của m?

ID [54391]

Cho hình ảnh sau đây về các cơ chế di truyền của một loài sinh vật

17h.png
Cho một số nhận xét sau:
(1) Đây là tế bào của một loài sinh vật nhân thực.
(2) Quá trình 1 được gọi là quá trình phiên mã.
(3) Đầu a và đầu b lần lượt là đầu 3’ và đầu 5’.
(4) Phân tử mARN 2 có các đoạn mã hóa axit amin ngắn so với phân tử mARN 1.
(5) Các chuỗi polipeptit đang được tổng hợp trên phân tử mARN 2 có số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp các axit amin giống nhau.
Số phát biểu đúng là

A.3.
B.4.
C.2.
D.1.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
tranmanhquoc1711 - tại sao là D ạ? em nghĩ 1 5 đúng

Trả lời

vuxu12 D sai do 1 mARN sơ khai sau khi cắt bỏ các intron, sắp xếp các đoạn exon khác nhau hình thành nhiều loại mARN trưởng thành (chính là mARN 2). Mỗi loại mARN trưởng thành đó dịch ra cho 1 loại chuỗi polipeptit. Nên nhiều loại mARN -> nhiều chuỗi polipeptit khác nhau
tranmanhquoc1711 mình thì nghĩ là trên hình chỉ có một phân tử mARN trưởng thành (mARN 2) nên các chuỗi polipeptit được tổng hợp ra là giống nhau
congatri bạn trên Vuxu12 , những điều bạn nói là đúng như đây là từ 1 mARN trưởng thành -> các chuỗi poilpeptit giống nhau , còn cái bạn nói áp dụng cho 1mARN (chưa pik trưởng thành hay ko ) sẽ mã hóa ra nhiều loại chuỗi polipeptit
congatri theo mình là đúng @ tư duy của bạn kinh đấy
tranmanhquoc1711 thế nghĩa là ý 5 đúng ạ anh congatri?
trungdz020102 đề đâu cho ARN trường thành đâu
tranmanhquoc1711 đề không cho ARN trưởng thành nhưng theo hình vẽ thì mARN 2 là mARN trưởng thành chứ ạ?
trungdz020102 cũng ko cho quá trình trên diễn ra bt không đột biến nếu đột biến đaoả đoạn hay mất đoạn j đó thì ý D sai .... theo mình ý đúng nhưng không cụ thể thành sai