Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như saua: cây đột biếnb: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như saua: cây đột biếnb: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây ?

ID [79777]

Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như sau 
lb2.png
a: cây đột biến 
b: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây bình thường 
c: kì đầu nguyên phân ở tế bào cây bình thường 
d: kì đầu nguyên phân ở tế bào cây đột biến 
 Theo các bạn khả năng cao đây đây là dạng

A.đột biến tam bội
B.đột biến tứ bội
C.đột biến gen
D.đột biến ba nhiễm
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
nguyenkieutrinh2k2 - Giải thích giúp em với ạ

Trả lời

hoanglehongthang - help me plz :(

Trả lời