Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như saua: cây đột biếnb: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream: Ôn Tập Chương Dao Động Cơ Học

Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như saua: cây đột biếnb: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây ?

ID [536739]

Cho hình ảnh thu được của một thể đột biến như sau 
lb2.png
a: cây đột biến 
b: hoa tạo quả, hạt ở cây đột biến bên phải so với cây bình thường 
c: kì đầu nguyên phân ở tế bào cây bình thường 
d: kì đầu nguyên phân ở tế bào cây đột biến 
 Theo các bạn khả năng cao đây đây là dạng

A. đột biến tam bội
B. đột biến tứ bội
C. đột biến gen
D. đột biến ba nhiễm
Phạm Ngọc Hà
https://fb.com/ha.phamngoc.96592
Đáp án B
Bình luận
hoanglehongthang help me plz :(
25 Tháng 10 lúc 7:45
nguyenkieutrinh2k2 Giải thích giúp em với ạ
10 Tháng 10 lúc 0:38