Cho hình tứ diện $ABCD$, trên các cạnh $AB;AC$ và $AD$ lần lượt lấy các điểm $M,N$ và $P$. Đường thẳng $MN$ và $BC$ cắt ?

Cho hình tứ diện \(ABCD\), trên các cạnh \(AB;AC\) và \(AD\) lần lượt lấy các điểm \(M,N\) và \(P\). Đường thẳng \(MN\) và \(BC\) cắt nhau tại \(E\), đường thẳng \(MP\) và \(BD\) cắt nhau tại \(F.\) Khẳng định nào sau đây là sai.
A. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ABC} \right) = ME.\)
B. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ABD} \right) = MF.\)
C. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {ACD} \right) = CD.\)
D. \(\left( {MNP} \right) \cap \left( {BCD} \right) = EF.\)

Đáp án C

Phương Anh câu B em làm là P thuộc AD thuộc (ABD) -> giao tuyến PF có đợc không ạ
. 9 ngày
Trần Thị Mai câu A giao tuyến MN mà nhò
1 Trả lời . 22 ngày
Hồng Nguyễn Việt cho em hỏi xíu ạ ở ý A thì giao tuyến cx là MN đúng ko ạ
. 27/08/2022
Đoàn Thị Hương Lan chị củng thấy bài này key C chuẩn rồi mà e.
ta có câu A ( MNP) giao ( ABC) = ME nha
vì ta có M thuộc AB rồi còn ta có E thuộc Mn và E củng thuộc BC
cái đường kéo dài đó nha nên tacos câu A đúng
còn câu C ta có ( MNP ) giao ( ACD) = NP nha
vì N thuộc MN và N thuộc AC
nên N thuộc 2 mo rồi nha
còn tương tự P thuộc AD và P củng thuộc MP
vậy tóm lại câu C sai
. 07/11/2018
Trần Lương Tiến Sĩ key C là chuẩn r e nhé
. 07/11/2018
Nguyễn Thị Hằng Câu này a sai đúng ko ạ smod?
2 Trả lời . 07/11/2018