Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X: Hình vẽ trên minh họa cho c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X: Hình vẽ trên minh họa cho c?

ID [715186]

Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm điều chế kim loại bằng cách dùng khí H2 để khử oxit kim loại X:

Hình vẽ trên minh họa cho các phản ứng trong đó oxit X là

A. MgO và K2O.
B. Al2O3 và BaO.
C. Fe2O3 và CuO.
D. Na2O và ZnO.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi KSCL THPT Quốc Gia 2019 môn Hóa học THPT Ngô Gia Tự - Vĩnh Phúc - Lần 2

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận