Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 : Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong ?

ID [713620]

Cho hình vẽ thí nghiệm phân tích định tính hợp chất hữu cơ C6H12O6 :
20.PNG
Hãy cho biết vai trò của bông và CuSO4 khan trong thí nghiệm trên ?

A. Xác định sự có mặt của H.
B. Xác định sự có mặt của O.
C. Xác định sự có mặt của C.
D. Xác định sự có mặt của C và H.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Quốc Gia năm 2019 môn Hóa học trường Đại Từ - Thái Nguyên

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: CuSO4 khan màu trắng khi hấp thụ H2O sẽ tạo CuSO4.5H2O màu xanh ⇒ chọn A.

Bình luận