Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu đư?
02432 99 98 98 MoonBook.vn Xếp hạng Box iMus.vn
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu đư?

ID 649874.

Cho hỗn hợp X gồm 2 chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 ml dung dịch NaOH 2M, thu được 1 ancol và 1 muối. Cho lượng ancol thu được ở trên tác dụng hết với Na, tạo ra 0,168 lít khí H2 (đktc). Đốt cháy hoàn toàn lượng X ở trên, thu được 7,75 gam sản phẩm gồm CO2 và H2O. Công thức cấu tạo của 2 chất trong X là

A. HCOOC2H5 và HCOOC3H7.
B. C2H5COOH và C2H5COOC2H5.
C. HCOOC3H7 và C3H7OH.
D. CH3COOH và CH3COOC3H7.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
tranduchoanghuy

Huy Trần

Giải: ► gt ⇒ ancol đơn chức ⇒ nancol = 2nH2 = 0,015 mol.

nCOO = nNaOH = 0,04 mol > nancol ⇒ X gồm axit và este.

||⇒ neste = nancol = 0,015 mol ⇒ naxit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol.

► Đặt CT chung cho X là CnH2nO2 (n > 1) ⇒ nX = nNaOH = 0,04 mol.

Đốt cho nCO2 = nH2O = \(\dfrac{{7,75}}{{44 + 18}}\) = 0,125 mol ⇒ n = 3,125 ⇒ chọn D.

tutucute giải di ạ
27 Tháng 5 lúc 12:32
tranduchoanghuy ► Do 2 chất trong X đơn chức ⇒ ancol cũng đơn chức ⇒ n ancol = 2nH₂ = 0,015 mol ^_^
Mặt khác, nCOO = nNaOH = 0,04 mol > n ancol ⇒ X gồm axit và este ⇒ loại A và C
||⇒ n este = n ancol = 0,015 mol; n axit = 0,04 – 0,015 = 0,025 mol
► Đặt CT chung cho X là CnH2nO₂ (n > 1) ⇒ nX = nNaOH = 0,04 mol
Đốt cho nCO₂ = nH₂O = 7,75 ÷ (44 + 18) = 0,125 mol ⇒ n = 3,125 ⇒ loại B ⇒ chọn D ^_^
27 Tháng 5 lúc 15:35 Cảm ơn
heoconthanhhuong 3.125 thì B vẫn được chưs ạ
8 Tháng 6 lúc 6:28 (2) Cảm ơn
Tư vấn (TV) qua facebook hoặc điện thoại

Facebook TV: facebook.com/3w.moon.vn

Điện thoại: 02432 99 98 98

Like page để học Livestream miễn phí hàng ngày
SÁCH LIÊN QUAN

Tập 3 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa học lớp 11

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tự học Hình không gian

Tác giả: Lên Văn Tuấn, Nguyên Thế Duy, Đặng Công Đức

Số Trang: 552

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Dao động và sóng cơ học

Tác giả: Lại Đắc Hợp, Vũ Ngọc Anh, Nguyễn Thị Lương

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 5000 bài Hóa hữu cơ lớp 12

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hương, Phạm Hùng Vương, Nguyễn Đăng Thị Quỳnh

Số Trang: 650

Giá: 200.000 đ

Tập 1 - Tuyển chọn 400 bài Đọc hiểu Tiếng Anh

Tác giả: Phạm Liễu

Số Trang: 590

Giá: 200.000 đ

ĐĂNG NHẬP
Tên đăng nhập
Mật khẩu

Quên mật khẩu

Đăng ký tài khoản

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN
Chọn Tỉnh / Thành:
Chọn trường:
Họ và tên:
Tên đăng nhập:
Mật khẩu:
Chọn năm sinh: